tel.: 572 551 250knihovna@knihovnabbb.cz

Kniha Na Holém kopci

vytvořeno: 23.6.2015, před 2 roky v rubrice Aktuálně Nová kniha pro děti je i o lovcích mamutů na Rochusi.

Spolek přátel literatury a knihovny (SPLK) novou knihou pro děti Na Holém kopci připomíná 130. výročí narození významné uherskohradišťské osobnosti Bedřicha Beneše Buchlovana.

Graficky velmi zdařilá knížečka obsahuje tři příběhy z našeho regionu, z nichž dva jsou situovány přímo do Uh. Hradiště. První příběh lovců mamutů se odehrává ve významné městské lokalitě Rochus, druhý příběh z doby bronzové je umístěn na Holý kopec a třetí vyprávění, líčící střet s Avary, je zasazeno do Rybáren.

Kniha vyšla poprvé už v roce 1931 pod názvem Oživené kameny a střípky a snahou autora bylo „napnout trochu zvědavost a upoutat pozornost mladých čtenářů“. Aby byla srozumitelná i současné dětské generaci, příběhy převyprávěl přední regionální autor Jiří Jilík, nové jsou i ilustrace Kamily Brůčkové. Vydání knihy finančně podpořilo město Uh. Hradiště.

Knihu si můžete zakoupit v Knihovně BBB nebo v Městském informačním centru.

Radovan Jančář