tel.: 572 551 250knihovna@knihovnabbb.cz

Provozní řád boxu na vracení knih Knihovny BBB

příloha č. 5 Knihovního řádu Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti

  1. Do boxu se mohou vkládat knihy a další dokumenty pouze tehdy, když je knihovna pro veřejnost uzavřena. V ostatní dobu je box uzamčen.

  2. Knihovna BBB garantuje, že dokumenty vrácené prostřednictvím boxu budou z čtenářského konta odečteny následující pracovní den. Vrátí-li uživatel dokument např. v sobotu v 11.00, bude z jeho konta odečten až v pondělí.

  3. Dokument je považován za vrácený až v okamžiku, kdy je odečten z čtenářského konta, nikoli v okamžiku, kdy je vložen do boxu. Box na vrácení není propojen s knihovním systémem, a tak systém zaznamenává překročení výpůjční lhůty, generuje upomínky a poplatky z prodlení až do doby, než knihovníci odečtou dokument ze čtenářského konta uživatele.

  4. Box na vracení knih je služba založená na oboustranné důvěře mezi knihovníky a čtenáři. Při vrácení knihy uživatel neobdrží žádné potvrzení. Knihovna neposílá ani vyrozumění o odečtení výpůjčky z čtenářského konta. Doporučujeme uživateli zkontrolovat si následující pracovní den své čtenářské konto, zda byla výpůjčka skutečně odečtena.

  5. Pokud jste dokument vložili do boxu a nebyl z čtenářského konta odečten, neprodleně nás informujte e-mailem nebo na telefonu 572 551 250, případně se dostavte osobně k centrálnímu pultu v přízemí knihovny.

  6. V případě, že při přebírání z boxu zjistíme, že byl dokument jakýmkoli způsobem poškozen oproti stavu při půjčování, výpůjčka nebude z konta odečtena a uživatel bude vyzván k jednání o řešení vzniklé situace. Stejným způsobem bude knihovna postupovat, jestliže bude chybět příloha dokumentu.

Tato příloha nabývá účinnosti dnem 11. března 2011.

Mohlo by vás zajímat
Na co se můžete těšit
Právě probíhající

Tipy na nákup

Napište nám, které tituly byste rádi uvítali v nabídce našich oddělení.

Zajímavé odkazy
Naši partneři