tel.: 572 551 250knihovna@knihovnabbb.cz

Březen - měsíc čtenářů 2016

vytvořeno: 9.2.2016, před 4 roky v rubrice Aktuálně pro knihovny Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje již sedmý ročník akce.


BMČ vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) také v roce 2016. K akci BMČ svými aktivitami každoročně hlásí více než 400 aktivních veřejných knihoven z celého Česka!

Zaregistrujte svou knihovnu:

Registrační formulář, podrobné informace, náměty na pořádání akcí najdete na stránce SKIP

věnované Březnu měsíci čtenářů 2016.

Pokud vaše knihovna připravuje veřejné čtení v rámci Týdne čtení je nutné vyplnit formulář Hlášení o veřejném čtení v knihovně.

Logo BMČ si pro vaši potřebu můžete stáhnout z http://goo.gl/YHQew a plakáty jsou ke stažení na webu SKIPu.