tel.: 572 551 250knihovna@knihovnabbb.cz

Kontakty

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana,
příspěvková organizace

Velehradská 714,
Uherské Hradiště, 686 01

IČO: 00092118

tel. +420 572 551 250
email: knihovna@knihovnabbb.cz
web: www.knihovnabbb.cz

Zapsána v OR vedeném u KS Brno, oddíl Pr, vl. 1271

Evidenční číslo MK ČR: 1031/2002
​Bankovní spojení: KB UH č.ú. 26438721/0100

Knihovnické služby

Vaďurová Dagmar

vedoucí oddělení

tel.: +420 572 551 250

Oddělení pro dospělé

tel.: +420 572 551 250
e-mail: dospele@knihovnabbb.cz
kontaktní osoby: Mgr. Mahdal Lukáš, Malinová Markéta, Šimíčková Anna, DiS., Mgr. Urbánková Barbora

Meziknihovní výpůjční služba

tel.: +420 572 551 250
e-mail pro čtenáře: urbankova@knihovnabbb.cz
e-mail pro knihovny: vadurova@knihovnabbb.cz

kontaktní osoby: Mgr. Urbánková Barbora, Vaďurová Dagmar

Oddělení pro děti a mládež

tel.: +420 572 554 178
e-mail: detske@knihovnabbb.cz
kontaktní osoby: Hanáčková Hana, Mgr. Jakoubková Bronislava 

Čítárna

tel.: +420 572 551 250
e-mail: citarna@knihovnabbb.cz
kontaktní osoby: Čápová Miroslava, Zabilová Alena

Pobočka Jarošov

tel.: +420 572 545 882
e-mail: jarosov@knihovnabbb.cz
kontaktní osoby: Kadlčíková Miroslava

Pobočka Mařatice

tel.: +420 572 570 705
e-mail: maratice@knihovnabbb.cz
kontaktní osoby: Zlámalová Jana

Pobočka Štěpnice

tel.: +420 572 564 387
e-mail: stepnice@knihovnabbb.cz
kontaktní osoby: Kozumplíková Taťána

Pobočka Kasárna

tel.: +420 571 891 287
e-mail: kasarna@knihovnabbb.cz
kontaktní osoby: Bc. Vaňková Lada

Nákup a zpracování fondů

Mgr. Kusáková Marcela
vedoucí oddělení
tel.: +420 572 551 250
kusakova@knihovnabbb.cz

kontaktní osoby: Horníčková EvaHořínková Dagmar, Kolářová Lenka, Daďová Zdenka

Regionální služby

Bc. Petrů Markéta
vedoucí oddělení
tel.: +420 572 552 225, 724 151 723
petru@knihovnabbb.cz

kontaktní osoby: Ing. Dohnal Miroslav, Doležalová Marta

Výměnný fond

tel.: +420 572 553 187
e-mail: vf@knihovnabbb.cz
kontaktní osoby: Skalická Jarmila

Ekonomické oddělení

Juřenová Dagmar
vedoucí oddělení
tel.: +420 572 540 911
jurenova@knihovnabbb.cz

kontaktní osoby: Bc. Zbořilová Kateřina, Podškubková Ellen

Ing. Šatný Milan

správce IT

tel.: +420 603 264 597

satny@knihovnabbb.cz

Vedení knihovny

Mgr. Jančář Radovan
ředitel knihovny
tel.: +420 572 555 295
reditel@knihovnabbb.cz

Bc. Petrů Markéta
zástupce ředitele
tel.: +420 572 552 225
petru@knihovnabbb.cz

Mohlo by vás zajímat
Na co se můžete těšit
Právě probíhající

Tipy na nákup

Napište nám, které tituly byste rádi uvítali v nabídce našich oddělení.

Zajímavé odkazy
Naši partneři