tel.: 572 551 250knihovna@knihovnabbb.cz

Služby

Knihovna BBB nabízí řadu služeb pro čtenáře i pro širokou veřejnost. Vyberte si z naší nabídky co vás zajímá.

Výpůjční služby

Knihovna BBB má ve svém fondu knihy, časopisy (včetně jejich elektronických příloh), AV média (MC i CD), elektronické zdroje, komplety časopisů, zvukové knihy pro nevidomé a v neposlední řadě rozsáhlou evidenci článků z regionálního tisku.

Ceník služeb

Příloha č. 2 Knihovního řádu Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana

Meziknihovní výpůjční služby

Knihovna BBB poskytuje Meziknihovní výpůjční služby (MVS) pro své registrované čtenáře a pro ostatní knihovny v České republice.

Informační lekce pro žáky SŠ a učebních oborů

Nabídka informačních lekcí pro žáky středních škol a učilišt.

Besedy a lekce informatické výchovy pro základní školy

Nabídka knihovnicko-informačních lekcí a tématických akcí k rozvoji dětského čtenářství.

Půjčování e-knih

Půjčování e-knih: rychle, snadno, legálně!!

Doplňkové služby

Doplňkové služby knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště

Nadstandardní služby

Nadstandardní služby knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště

Seznamy CD

Soupis CD ve fondu Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana.