tel.: 572 551 250knihovna@knihovnabbb.cz

Virtuální Univerzita třetího věku - VU3V

datum akce 27.9.2023, před 5 měsíci | vytvořeno: 13.2.2023, před 1 rokem v rubrice Aktuálně Šest semestrů Univerzity třetího věku opět virtuálně ve Štěpnicích.


Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana nabízí opět od podzimu 2023 studium Virtuální univerzity třetího věku při PEF ČZU v Praze.

Studium probíhá vždy ve 2 semestrech za rok, letním a zimním. Začínáme zimním semestrem 2023.

Studium bude tentokrát zaměřeno na historii a umění.

Seznam jednotlivých témat v šesti semestrech:

1 Umění rané renesance v Itálii  PODZIM 2023

2 České dějiny a jejich souvislosti  JARO 2024

3 České dějiny a jejich souvislosti II. PODZIM 2024

4 Rituály evropských královských rodů JARO 2025

5 Gian Lorenzo Bernini - genius evropského baroka PODZIM 2025

6 Křesťanská ikonografie a hagiografie JARO 2026Studia se mohou účastnit posluchači:

 • občané České republiky

 • důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání starobního důchodu) nebo invalidní důchodci

V průběhu semestru:

 • společná výuka probíhá v konzultačním středisku (v knihovně: Pobočka KBBB Štěpnice, nad Albertem) 1x za 14 dní, vždy ve středu od 10:00 hodin. Výukové materiály ke kurzům jsou posluchačům během semestru kdykoli přístupné přes internet na jejich osobní loginy

 • každý kurz obsahuje 6 vyučovacích videopřednášek

 • TERMÍNY PŘEDNÁŠEK JARNÍHO SEMESTRU 2024: 31. 1., 14. 2., 28. 2., 13. 3., 27. 3-, 10. 4. 2024

 • Po splnění studijních povinností a absolvování 6 individuálních kurzů se posluchač může v příslušném semestru zúčastnit slavnostní promoce v aule ČZU, kde si převezmou „Osvědčení o absolutoriu U3V“ Slavnostní ukončení je možné také v Uh. Hradišti v KBBB

 • Upozornění: pro studium se předpokládá využití PC nebo notebooku, na jiných zařízeních (tablet, mobilní telefon, smart TV, atd.) není zaručena funkčnost přehrávače videopřednášek.

Povinnosti posluchače:

 •  uhrazení studijního poplatku v konzultačním středisku ( 500 Kč za 1 kurz- semestr)

 • min. 80% účast na společné výuce

 • vypracování testu za každou z videopřednášek a závěrečného testu

  Přerušení studia:

 • kdykoliv během semestru / před novým semestrem (rodinné, zdravotní důvody)

 • možné pokračování po přerušeném studiu, přihlášením před kterýmkoliv následným semestrem

  Zaujala vás nabídka studia univerzity třetího věku prostřednistvím knihovny a připravená témata?

KE STUDIU SE MŮŽETE PŘIDAT V DALŠÍM SEMESTRU, PŘIHLÁŠKU KE STUDIU SI VYZVEDNĚTE V POBOČCE KBBB VE ŠTĚPNICÍCH v půjčovních hodinách.


Chcete si přečíst podrobnější informace? ZDETémata podrobněji:

1

Umění rané renesance v Itálii

Výukový garant: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

Cyklus přednášek z dějin umění, který je věnován raně renesančnímu umění v Itálii, tedy umění spjatému s obdobím 15. století a především s městem Florencie.

2

České dějiny a jejich souvislosti

Výukový garant: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Dovětek v názvu kurzu České dějiny a jejich souvislosti není náhodný. To proto, že české dějiny běžně chápeme jako „naše", tedy české, Čechů. Avšak tyto naše dějiny se trvale odehrávají v mnohačetných a proměňujících se souvislostech národních, státních, kulturních, ale i geografických a klimatických. Bez zřetele k nim je nelze pochopit. Proto kurz chce v míře, kterou jeho plánovaný třísemestrální rozsah umožňuje, na tyto souvislosti upozornit. Je tedy koncipován jako zamyšlení nad základními problémy českého dějinného vývoje a nikoli jako jeho faktografický přehled.

3

České dějiny a jejich souvislosti II.

Výukový garant: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Ve druhém semestru kursu České dějiny v souvislostech University třetího věku se budeme zabývat českými dějinami od 15. do 19. století. Jeho šest přednášek provede základními etapami českých dějin, tak jak je známe už ze školních lavic. Dovedou nás až na práh moderní občanské společnosti a k motivům vzniku Československé republiky.

4

Rituály evropských královských rodů

Výukový garant: Mgr. Kamil Rodan, Ph.D.

Kurz se zabývá nejdůležitějšími životními událostmi, jako jsou třeba narození,  svatby, rozvody či smrt, spojenými s evropskými královskými rody 19. a 20. století. Pozornost je věnována nejen těm královských rodinám, o kterých jsme se učili z dějepisu, případně jsou dnes a denně v hledáčku i našich novinářů a televizních štábů, ale i těm pro nás méně známým.

5

Gian Lorenzo Bernini - genius evropského baroka

Výukový garant: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

Přednášky odborným pohledem sledují život a dílo neapolského rodáka Giana Lorenza Berniniho - jednoho z nejvýznamnějších umělců evropského baroka.

6

Křesťanská ikonografie a hagiografie

Výukový garant: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc.

Tento kurz se věnuje základům křesťanské ikonografie (obrazopis, nauka o námětech výtvarného umění) a hagiografie (nauka zabývající se popisem života a skutků světců, případně jejich dalším výkladem)

Mohlo by vás zajímat
Na co se můžete těšit
Právě probíhající

Tipy na nákup

Napište nám, které tituly byste rádi uvítali v nabídce našich oddělení.

Zajímavé odkazy
Naši partneři