tel.: 572 551 250knihovna@knihovnabbb.cz

Meziknihovní výpůjční služby

Knihovna BBB poskytuje Meziknihovní výpůjční služby (MVS) pro své registrované čtenáře a pro ostatní knihovny v České republice.

Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

Nemáme-li publikaci ve vlastním fondu, můžeme ji pro vás objednat jako MVS (meziknihovní výpůjční službu).

MVS je služba, v níž si jedna knihovna půjčuje dokumenty z jiné knihovny. Tato situace nastane obvykle tehdy, když žádající instituce nemá dokument ve svém fondu a její uživatel nemůže být uspokojen jiným zdrojem.

Knihovna BBB poskytuje Meziknihovní výpůjční služby (MVS) pro své registrované čtenáře a pro ostatní knihovny v České republice. Oddělení MVS naleznete ve druhém patře.


Meziknihovní výpůjční služba pro registrované uživatele (MVS)

Službu MVS zajišťujeme uživatelům s platným čtenářským průkazem. Žádosti lze podávat osobně nebo prostřednictvím formuláře MVS.
Podmínky poskytování MVS upravuje blíže Knihovní řád
Uživatel je povinen půjčený dokument vrátit včas. Pokud tak neučiní, blokuje naše konto MVS u půjčující knihovny a znemožňuje ostatním čtenářům tuto službu využívat.

Tato služba je poskytována zdarma, nicméně účtujeme náklady na dopravu dle sazby poštovních tarifů a balné. Cena 1 MVS činí 80 Kč.

Odpovědný pracovník:
Mgr. Urbánková Barbora


Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (MMVS)

Kromě MVS v rámci České republiky, může Knihovna BBB zprostředkovat i výpůjčku z většiny zahraničních knihoven. Zprostředkujeme vám objednávku dokumentů ze zahraniční knihovny, pokud požadovaný dokument není v žádné české knihovně k vypůjčení.

Objednávky lze podávat elektronicky, ale doporučujeme uživatelům, aby nás navštívili osobně. Knihovna BBB pouze zprostředkovává MMVS, a proto je lépe, když můžeme vaše požadavky podrobně ověřit a specifikovat.

Poplatky za objednávku těchto výpůjček či pořízení kopií požadovaných dokumentů jsou hrazeny dle vyúčtování zprostředkující instituce a většinou se pohybují v ceně kolem 250 - 450 Kč.

U MMVS je nezbytné dodržet prezenčnost výpůjčky, nelze ji tedy vypůjčit domů.

Odpovědný pracovník:
Mgr. Urbánková Barbora


Meziknihovní výpůjční služba pro knihovny ČR

Knihovna BBB poskytuje výpůjčky z fondu všem knihovnám České republiky. O poskytnutí výpůjčky lze požádat elektronicky prostřednictvím formuláře MVS pro knihovny, telefonicky nebo poštou (odesláním vyplněného tiskopisu Žádanka MVS).

Od 1. 4. 2011 dochází ke změně při poskytování MVS pro knihovny.

Tato služba je i nadále poskytována zdarma, nicméně účtujeme náklady na dopravu (poštovné a balné) za 1 zásilku MVS 90 Kč.


Odpovědný pracovník:
Dagmar Vaďurová


Mohlo by vás zajímat
Na co se můžete těšit
Právě probíhající

Tipy na nákup

Napište nám, které tituly byste rádi uvítali v nabídce našich oddělení.

Zajímavé odkazy
Naši partneři