tel.: 572 551 250knihovna@knihovnabbb.cz

Knihovní řád

Knihovní řád Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana

Knihovní řád Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana je základním dokumentem, který upravuje vztahy mezi knihovnou a jejími uživateli. Popisuje práva a povinnosti registrovaného čtenáře a práva a povinnosti knihovny vyplývající ze vzájemného právního vztahu.

Nakládání s osobními údaji

Ochrana osobních údajů je pro nás důležitým tématem, kterému věnujeme maximální pozornost. Proto jsme mu také vyhradili samostatnou část Knihovního řádu, konkrétně hlavu V. Změny v textu vycházejí zejména z požadavků na soulad praxe s novým nařízením o ochraně osobních údajů evropské legislativy (známé jako GDPR).

Jednou z povinností zpracovatele osobních údajů je také udržovat je aktuální tak, aby je bylo možné využít pro daný účel. Pro lepší správu osobních údajů on-line čtenářské konto nově umožňuje aktualizovat většinu z nich.

Níže popsané služby čtenářského konta budou dostupné od 28. 5. 2018 pro čtenáře starší 15 let, děti do 15 let si mohou upravit přezdívku a limit výpůjček.
Jak na to? Přihlaste se do čtenářského konta, klikněte na zobrazené jméno, v pravé nabídce vyberte Osobní údaje, upravte údaje, uložte.

Jaké údaje můžete upravit? Jde zejména o kontaktní údaje, tedy kontaktní poštovní adresu (uvádějte tu, na které vás může knihovna zastihnout), e-mail nebo telefonní kontakt, popř. možnost informování o novinkách a akcích Knihovny BBB.

Všechny údaje také můžete aktualizovat při osobní návštěvě knihovny, budete k tomu potřebovat doklad totožnosti (např. občanský průkaz). Více o tom, jak knihovna s osobními údaji nakládá a k čemu je využívá, si můžete přečíst v krátkém přehledu.

Kde nahlédnout do Knihovního řádu?

Každý uživatel knihovny má právo na získání plného textu Knihovního řádu, který je dostupný na WWW stránkách knihovny, v papírové podobě potom ve všech odděleních knihovny i na všech pobočkách. Dotazy vám rádi zodpovíme na e-mailu knihovna@knihovnabbb.cz. Neváhejtete se ptát knihovníků při osobní návštěvě knihovny.

Další menu této stránky
Mohlo by vás zajímat
Na co se můžete těšit
Právě probíhající

Tipy na nákup

Napište nám, které tituly byste rádi uvítali v nabídce našich oddělení.

Zajímavé odkazy
Naši partneři