tel.: 572 551 250knihovna@knihovnabbb.cz

Knihovní řád

Knihovní řád Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana

Knihovní řád Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana je základním dokumentem, který upravuje vztahy mezi knihovnou a jejími uživateli. Popisuje práva a povinnosti registrovaného čtenáře a práva a povinnosti knihovny vyplývající ze vzájemného právního vztahu.

Nakládání s osobními údaji

Ochrana osobních údajů je pro nás důležitým tématem, kterému věnujeme maximální pozornost. Proto jsme mu také vyhradili samostatnou část Knihovního řádu, konkrétně hlavu V. Změny v textu vycházejí zejména z požadavků na soulad praxe s novým nařízením o ochraně osobních údajů evropské legislativy (známé jako GDPR).

Jednou z povinností zpracovatele osobních údajů je také udržovat je aktuální tak, aby je bylo možné využít pro daný účel. Pro lepší správu osobních údajů on-line čtenářské konto nově umožňuje aktualizovat většinu z nich.

Níže popsané služby čtenářského konta budou dostupné od 28. 5. 2018 pro čtenáře starší 15 let, děti do 15 let si mohou upravit přezdívku a limit výpůjček.
Jak na to? Přihlaste se do čtenářského konta, klikněte na zobrazené jméno, v pravé nabídce vyberte Osobní údaje, upravte údaje, uložte.

Jaké údaje můžete upravit? Jde zejména o kontaktní údaje, tedy kontaktní poštovní adresu (uvádějte tu, na které vás může knihovna zastihnout), e-mail nebo telefonní kontakt, popř. možnost informování o novinkách a akcích Knihovny BBB.

Všechny údaje také můžete aktualizovat při osobní návštěvě knihovny, budete k tomu potřebovat doklad totožnosti (např. občanský průkaz). Více o tom, jak knihovna s osobními údaji nakládá a k čemu je využívá, si můžete přečíst v krátkém přehledu.

Kde nahlédnout do Knihovního řádu?

Každý uživatel knihovny má právo na získání plného textu Knihovního řádu, který je dostupný na WWW stránkách knihovny, v papírové podobě potom ve všech odděleních knihovny i na všech pobočkách. Dotazy vám rádi zodpovíme na e-mailu knihovna@knihovnabbb.cz. Neváhejtete se ptát knihovníků při osobní návštěvě knihovny.