tel.: 572 551 250knihovna@knihovnabbb.cz

Díla nedostupná na trhu (DNNT)

Národní knihovna ČR zpřístupňuje prostřednictvím Národní digitální knihovny (NDK) díla nedostupná na trhu (DNNT). Služba je poskytována zdarma na základě licenční smlouvy Národní knihovny ČR s kolektivními správci DILIA a OOA-S a je nabízena uživatelům prostřednictvím knihoven, které poskytují veřejné knihovnické a informační služby. Využít vzdálený přístup do databáze DNNT mohou i registrovaní čtenáři Knihovny BBB.

Vážení čtenáři,

nenašli jste požadovanou knihu v knihovně, knihkupectví, v antikvariátu ani v internetovém obchodě? Pravděpodobně se může jednat o dílo nedostupné na trhu (DNNT), které vám nyní naše knihovna umožňuje v digitalizované podobě zpřístupnit na základě smlouvy s Národní knihovnou ČR.

Tuto službu mohou zdarma využít všichni uživatelé knihovny s platnou registrací. Díla nedostupná na trhu zahrnují plné texty knih, časopisů, novin atd. vydaných na území České republiky do roku 2001 a časopisy vydané do roku 2011.

Jedná se o dokumenty chráněné autorským právem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora). Kromě toho jsou přístupné i plné texty starších dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva volné. K dispozici je přibližně 180 000 digitalizovaných svazků.

Přístup nabízí Národní knihovna ČR prostřednictvím Národní digitální knihovny pro díla nedostupná na trhu (dále jen NDK-DNNT).

Digitalizované knihy a časopisy budete moci využívat pomocí dálkového přístupu z Vašeho počítače nebo tabletu připojeného k internetu. Služba je bezplatná.


Máte-li o tuto službu zájem, kontaktujte nás e-mailem, osobně  v čítárně KBBB nebo telefonicky na čísle: +420 572 551 250.


V roce 2024 platí pro zpřístupnění děl nedostupných na trhu následující pravidla:

  • Monografie (knihy) vydané do roku 2003 včetně jsou dostupné dálkovým přístupem online.
  • V režimu terminálového zpřístupnění za roky 1990-2002 zůstane 2 085 děl vyřazených nakladateli již dříve v souladu s Memorandem o spolupráci se SČKN z online přístupu. O možností zpřístupnění těchto děl dálkovým přístupem online budou probíhat jednání se Svazem českých knihkupců a nakladatelů.
  • V souladu s novelou autorského zákona č. 121/2000 Sb. budou ze zpřístupnění zcela vyřazena díla vydaná v letech 2004 - 2007, která byla doposud zpřístupňována pouze na terminálu na místě samém v prostorách knihovny. Výše uvedená novela stanovila, že za dílo nedostupné na trhu v podobě knihy je možné považovat dílo, u kterého uplynulo 20 let od jeho vydání. Jedná se o cca 22 200 děl vydaných v letech 2004 - 2007.
  • Periodika (časopisy, noviny) vydaná do roku 2013 včetně jsou dostupná dálkovým přístupem online.


Základní podmínky využívání služby NDK-DNNT:

  • Zobrazené texty knih a časopisů lze pouze číst.
  • Nelze zhotovit tištěnou nebo digitální kopii zobrazených textů.
  • Porušení tohoto zákazu je důvodem k pozastavení poskytování služby až do odvolání a případně i k sankcím za porušení autorského zákona.
  • Pokud bude zjištěno porušování autorských práv, je knihovna zavázaná poskytnout kolektivním správcům autorských práv součinnost při zjišťování totožnosti registrovaného čtenáře.
  • Knihovna BBB uchovává identifikační údaje registrovaného čtenáře po dobu 1 kalendářního roku následujícího po ukončení jeho registrace.
  • Národní knihovna ČR zpracovává a uchovává osobní údaje registrovaného čtenáře v souvislosti s využitím služby NDK-DNNT po dobu 1 kalendářního roku následujícího po využití služby. Jedná se o identifikační údaje, relace připojení, historie přihlášení a logy.

Podrobné informace o službě NDK-DNNT najdete zde.


Mohlo by vás zajímat
Na co se můžete těšit
Právě probíhající

Tipy na nákup

Napište nám, které tituly byste rádi uvítali v nabídce našich oddělení.

Zajímavé odkazy
Naši partneři