tel.: 572 551 250knihovna@knihovnabbb.cz

Informační lekce pro žáky SŠ a učebních oborů

Nabídka informačních lekcí pro žáky středních škol a učilišt.


1. ÚVODNÍ SEZNÁMENÍ S KNIHOVNOU
/časová náročnost: 40minut/
  • Orientace v knihovně
  • Služby knihovny

2. HLUBŠÍ SEZNÁMENÍ SE SLUŽBAMI KNIHOVNY
/časová náročnost: 40minut/
Základní orientace ve světě informací, vyhledávání dokumentů v knihovně pomocí katalogu, rezervace, prolongace, čtenářské konto


3. DIGITÁLNÍ KNIHOVNY jako zdroje informací
/časová náročnost: 40minut/
Prostřednictvím lekce se studenti seznámí s předními českými digitálními knihovnami Kramerius, Manusciptorium a Webarchiv. Dále je studentům představena možnost stahování on-line knih prostřednictvím projektu MK Praha – Díla klasiků (povinná literatura). Během lekce se studenti naučí pracovat také s jedním ze základních informačních zdrojů – Souborným katalogem CASLIN a to mimo jiné prostřednictvím vyhledávacích operátorů. Závěrečná část lekce se věnuje základům citační etiky a tvorbě citací pomocí citačního generátoru.

4. JAK SE ŽILO ZA NAŠICH PRABABIČEK A PRADĚDŮ
/časová náročnost: 40minut/
Studenti se seznámí s vybranými tématy dějin každodennosti od 2. poloviny 19. stoletíaž do
1. poloviny 20. století. Přednáška je doplněna prezentací s dobovými fotografiemi.
Témata se věnují:

Dětství – příchod dítěte na svět, kojenecký věk, strava a oblečení dětí, volný čas dětí
Manželství – výběr partnera, věk partnerů při vstupu do manželství, zásnuby a svatební obřad
Trávení volného časuTermíny:   Pondělí - pátek (kromě středy) od 7:00 do 9:00 hod.
                    Středa - v dopoledních hodinách (dle domluvy)
Lekci je třeba si dopředu objednat!!!
Osobně v knihovně, telefonicky na čísle: 572 551 250, nebo e-mailem: urbankova@knihovnabbb.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Urbánková


Mohlo by vás zajímat
Na co se můžete těšit
Právě probíhající

Tipy na nákup

Napište nám, které tituly byste rádi uvítali v nabídce našich oddělení.

Zajímavé odkazy
Naši partneři