tel.: 572 551 250knihovna@knihovnabbb.cz

Dětské oddělení Knihovny BBB oslaví v listopadu 70 let své činnosti

Dětské oddělení Knihovny BBB oslaví v listopadu letošního roku 70 let své činnosti.

Pokud v knihovně dospělý čtenář zabloudí čirou náhodou do vyšších pater, zcela určitě ho udiví šum, cvrkot, ruch, pohyb, štěbetání ba někdy i povyk dětí, jejichž často nenucené chování v dětském království (jak si děti své oddělení hrdě pojmenovaly) je dokonalým protipólem čítárny a studovny, kde je ticho přerušované pouze šustěním novinových listů a šeptem pronášenými dotazy. Především díky malým návštěvníkům nám připadá dětské oddělení věčně mladé, zdá se tedy až neuvěřitelné, že svůj provoz zahájilo již před dlouhými sedmdesáti lety.

            Nahlédneme-li zpět do historie, zjistíme, že svůj provoz zahájilo v listopadu roku 1946, kdy tehdejší městský knihovník Bedřich Beneš Buchlovan zřídil samostatné dětské oddělení Veřejné knihovny města Uh. Hradiště, které zpočátku obsahovalo 78 svazků knih. Píšeme-li ale samostatné oddělení, není to tak docela pravdou, neboť v té době sídlila knihovna v budově městské Reduty, měla k dispozici pouze jednu velkou místnost a v ní soustředila hned tři oddělení – dospělé, čítárnu a dětské, které mělo ovšem zvlášť vyhrazeno svůj velmi malý prostor. Celoroční výkaz za rok 1946 uvádí, že knihovnu navštívilo 115 čtenářů mladších 17 let.

V roce 1947 dosáhla knihovna celkem 15 959 výpůjček, z toho 978 výpůjček pro mládež. Knihovna vedla přírůstkový seznam a seznamy místní v sešitové formě a abecední jmenný a názvový katalog. Vlastní půjčování bylo založeno na systému čtenářských legitimací a knižních lístků.

Důležitým historickým mezníkem se stal rok 1951, kdy se knihovna přestěhovala z městské Reduty do daleko důstojnějších prostor bývalé židovské synagogy. Po rozsáhlé rekonstrukci zde získala celkem 5 místností, z nichž jedna sloužila samostatně jako půjčovna pro mládež. Všechny se nacházely v přízemí, další prostory sloužily Slovácké filharmonii a pěveckému sdružení Svatopluk.

Kolem roku 1952 začal při knihovně pracovat maňáskový soubor Radost a o něco později soubor Hadrníčci. Ve spolupráci s těmito soubory organizovala knihovna úspěšné akce pro mládež tzv. besedy na trávníčku. Tady někde můžeme hledat počátky pozdější velmi úspěšné práce s nejmenšími čtenáři, jimiž je v současnosti Knihovna BBB celorepublikově proslulá.

Po rozsáhlém požáru v roce 1966 byla zničena celá střecha a první patro budovy. V letech 1966-1967 byl celý objekt adaptován na jednoúčelové kulturní zařízení a vzhledem k tomu, že tehdejší Okresní knihovna se potýkala s nedostatkem prostor, bylo rozhodnuto, že se stane hlavním a jediným uživatelem budovy. Přestěhovalo se i dětské oddělení, které získalo velké prostory v prvním patře, v nichž působilo až do roku 1997. V tomto roce byla budova během povodní staticky narušena a po rozsáhlé rekonstrukci interiérů, kdy se zásadním způsobem změnila vnitřní dispozice budovy, sídlí oddělení pro děti a mládež v současných prostorách.

Bohaté a pestré aktivity, které jsou pro dětské čtenáře pravidelně připravovány, jsou natolik rozsáhlé, že  by si zasloužily samostatný prostor, proto se zmiňme alespoň o těch nejvýznamnějších. Akce, která svým významem dalece překročila hranice nejenom našeho regionu, ale i naší republiky je Noc s Andersenem, k nezapomenutelným patří pravidelné čtené večerníčky u Rozárky v rámci Hradišťského sluníčka a pevné místo v kalendáři všech hradišťských dětí si získalo kouzelné Setkávání broučků na Masarykově náměstí.

O kvalitní práci svědčí i nejrůznější ocenění, připomeňme alespoň dvě nejvýznamnější. V roce 2012 zvítězilo dětské oddělení v celostátní soutěži Kamarádka knihovna a v roce 2013 obdržela Mirka Čápová a Hana Hanáčková prestižní mezinárodní cenu Hanse Christiana Andersena.

                                                                                              ​Mgr. Radovan JančářMohlo by vás zajímat
Na co se můžete těšit
Právě probíhající

Tipy na nákup

Napište nám, které tituly byste rádi uvítali v nabídce našich oddělení.

Zajímavé odkazy
Naši partneři