tel.: 572 551 250knihovna@knihovnabbb.cz

Dotační programy MK ČR pro rok 2022 - VISK a Knihovna 21. století

vytvořeno: 8.10.2021, před 3 roky v rubrice Aktuálně pro knihovny Ministerstvo kultury vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2022 - VISK a Knihovna 21. století

Knihovnám doporučujeme žádat o grant z programů:

VISK 3 - Informační centra knihoven - http://visk.nkp.cz/visk-3-informacni-centra-verejnych-knihoven-icekni

  • podpora nákupu automatizovaného knihovního systému,
  • podpora zahájení výpůjček e-knih,
  • podpora vybudování a obnovy technologického vybavení knihoven jako center celožitotního vzdělávání,
  • podpora nákupu speciálního vybavení interaktivních učeben a dílen v knihovnách,
  • podpora dostupnosti služeb pro občany se zdravotním postižením a další.

Knihovna 21. století - http://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21

  • podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců,
  • podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením,
  • kulturní, výchovná a vzdělávací činnost.


Uzávěrka: 10. prosince 2021.

 

V případě dotazů se obracejte na kontakt: Mgr. Soňa Poláková tel.: 257 085 357 e-mail: sona.polakova@mkcr.cz

Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1

Mohlo by vás zajímat
Na co se můžete těšit
Právě probíhající

Tipy na nákup

Napište nám, které tituly byste rádi uvítali v nabídce našich oddělení.

Zajímavé odkazy
Naši partneři