tel.: 572 551 250knihovna@knihovnabbb.cz

Dotační programy MK pro rok 2023 - VISK a K 21

vytvořeno: 21.10.2022, před 2 roky v rubrice Aktuálně pro knihovny Ministerstvo kultury vyhlašuje pro rok 2023 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení VISK a K 21

Knihovnám doporučujeme žádat o grant z programů:

VISK 3 - Informační centra knihoven

  • podpora nákupu automatizovaného knihovního systému,
  • podpora zahájení výpůjček e-knih,
  • podpora vybudování a obnovy technologického vybavení knihoven jako center celoživotního vzdělávání,
  • podpora nákupu speciálního vybavení interaktivních učeben a dílen v knihovnách,
  • podpora dostupnosti služeb pro občany se zdravotním postižením a další.

Knihovna 21. století (K 21)

  • podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců,
  • podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením,
  • kulturní, výchovná a vzdělávací činnost.

Uzávěrka: 10. prosince 2022.

Přihlášky a stanovené podmínky na adrese: https://www.mkcr.cz/oblast-knihoven-532.html


V případě dotazů týkajících se VISK 3 se obracejte na PhDr. Víta Richtera,
tel. 603 223 627, e-mail: vit.richter@nkp.cz.

V případě dotazů týkajících se K 21 se obracejte na Mgr. Blanku Skučkovou, 
e-mail: blanka.skuckova@mkcr.cz.

O pomoc s vypracováním žádosti a popisem projektu se můžete obrátit i na Bc. Markétu Petrů z KBBB Uh. Hradiště, tel. 724 151 723, e-mail: petru@knihovnabbb.cz.


Mohlo by vás zajímat
Na co se můžete těšit
Právě probíhající

Tipy na nákup

Napište nám, které tituly byste rádi uvítali v nabídce našich oddělení.

Zajímavé odkazy
Naši partneři