tel.: 572 551 250knihovna@knihovnabbb.cz

Ex-libris 2022

datum akce 1.3.2022, před 1 rokem | vytvořeno: 28.2.2022, před 1 rokem v rubrice Aktuálně výtvárná soutěž nejen pro děti

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti
vyhlašuje v Březnu-měsíci čtenářů výtvarnou soutěž
pro děti, studenty, rodiče, prarodiče, učitele, výtvarníky… pro všechny milovníky knih

Ex-libris 2022 - navrhni knižní značku, tentokrát na téma Aby ze světa nevymizela radost

Do soutěže přijímáme výtvarné návrhy zpracované volnou technikou, vytvořené pro živou osobu nebo pro knihovnu či oddělení pro děti, malého formátu, nejvíce však velikost A4. Zasláním příspěvku dávají dospělí autoři nebo děti a jejich zákonní zástupci souhlas ke zveřejnění a dalšímu publikování prací, zaslané práce nevracíme

Podepsané práce doručte: do oddělení pro děti Knihovny BBB, Velehradská 714, 686 01 Uherské Hradiště

Uzávěrka soutěže - 20. dubna 2022

Výsledky soutěže vyhlásíme při festivalu Hradišťské sluníčko v červnu 2022

Účastník soutěže souhlasí s tím, že jeho práce může být zveřejněna,

případné fotografie budou sloužit k propagaci knihovny