tel.: 572 551 250knihovna@knihovnabbb.cz

Hledání Šambaly

Cyklus komponovaných večerů se špičkovými odborníky v oblasti seberozvíjecích nauk.

Šambala je vysokovibrační světelné rajské místo v éterické úrovni Tibetu, kde vládne nejvyšší moudrost, láska, mír...

Šambala přináší lidem v potřebný čas opravdové duchovní poznatky v čisté podobě - a o to právě v tomto novém cyklu půjde!