tel.: 572 551 250knihovna@knihovnabbb.cz

Jak jsme u knihovny zasadili Strom republiky

datum akce 5.10.2018, před 2 roky | vytvořeno: 8.10.2018, před 1 rokem v rubrice Aktuálně 100. výročí vzniku ČSR jsme oslavili při Setkání broučků s lampióny

V roce 1848 byla lípa oficiálně vyhlášena českým národním stromem, a stalo se tradicí lípy při významných výročích sázet. Proto jsme v pátek 5.října 2018 na tuto tradici navázali také my a při letošním jubilejním Setkání broučků jsme slavnostně lípu velkolistou vysadili. Panu řediteli Radovanu Jančářovi pomáhaly děti, a to za doprovodu písně "Ach synku, synku", kterou zahrála dechová hudba Nedakoňanka. A kde stojí náš Strom republiky? Najdete jej na travnaté ploše u synagogy, kousek od lípy srdčité, která byla vysazena v roce 2000 při Noci s Andersenem, jako připomínka 200. výročí narození tohoto spisovatele. Naše lípa je první, která připomíná letošní 100. výročí vzniku ČSR, víme však, že nezůstane sama. Symbolem lípy je ochrana. Její listy ve tvaru srdce značí přívětivost, upřímnost, štědrost a laskavost. Věříme, že minimálně dalších 100 let tomu tak bude.

Ředitel Knihovny BBB Radovan Jančář k tomu dodává:

„V zasazení lípy vidím úžasnou symboliku, protože prapůvodem historie veřejného knihovnictví v našem městě bylo založení spolku Lípa slovanská, který vybudoval slovanskou knihovnu a čítárnu. Spolek

i knihovna sídlily v hostinci U Černého medvěda, a i když zanikly v roce 1849, Knihovna BBB je vlastně přímým pokračovatelem duchovní tradice Lípy slovanské. Mým velkým přáním je, aby dnešní děti, které pomáhaly lípu zasadit, mohly za 30 let říci svým potomkům při procházce – to je Strom republiky, který jsem kdysi dávno, když mi bylo tolik let co tobě, pomáhal(a) zasadit.“

Text: oddělení pro děti a Radovan Jančář; Foto: Jan Pášma, Olga Švecová a oddělení pro děti

Mohlo by vás zajímat
Na co se můžete těšit
Právě probíhající

Tipy na nákup

Napište nám, které tituly byste rádi uvítali v nabídce našich oddělení.

Zajímavé odkazy
Naši partneři