tel.: 572 551 250knihovna@knihovnabbb.cz

Katalogizace knih, vyhledávání v katalozích

Katalogizace knih, vyhledávání v katalozích - odkazy

Portál Knihovny.cz

České knihovny na jednom místě. Jednotný přístup ke službám českých a moravských knihoven - komukoliv, odkudkoliv a kdykoliv. Na tomto portálu můžete prohledávat katalogy všech zapojených knihoven z jediného vyhledávacího řádku.

Souborný katalog České republiky ( Caslin )

Báze obsahuje záznamy českých a zahraničních tištěných monografií, speciálních druhů dokumentů a seriálů dostupných v přispívajících knihovnách České republiky. Báze se stále plní a upravuje.

Báze národních autorit NK ČR

Zahrnuje bázi jmenných autorit (AUJ), obsahující personální jména a korporace, a bázi věcných autorit (AUV), obsahující geografické termíny a předmětová hesla.

SKAT

Souborný katalog uživatelů knihovních systémů Lanius a Clavius.

Jednotná informační brána

JIB je společným projektem Národní knihovny ČR a Univerzity Karlovy. Umožňuje jednotný a snadný přístup k různým informačním zdrojům včetně plných textů dokumentů.

České MDT On-line

Jednodušší verze pro menší knihovny a MLK obsahující 2 600 znaků je volně dostupná i bez registrace.

Mezinárodní desetinné třídění

Páté vydání databáze Národní knihovny České republiky, umožňuje vyhledávání podle znaků i termínů.

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)

Oborová výkladová terminologická databáze. Obsahuje několik tisíc záznamů, průběžně je aktualizována.

Dotazy ke katalogizaci

Katalogizační pravidla, vyhledávání v dotazech.


Mohlo by vás zajímat
Na co se můžete těšit
Právě probíhající

Tipy na nákup

Napište nám, které tituly byste rádi uvítali v nabídce našich oddělení.

Zajímavé odkazy
Naši partneři