tel.: 572 551 250knihovna@knihovnabbb.cz

Knihovny Zlínského kraje v letech 2003 - 2017

vytvořeno: 4.12.2018, před 1 rokem v rubrice Aktuálně pro knihovny 15 let fungování veřejných knihoven ve Zlínském kraji

Publikace Knihovny Zlínského kraje v letech 2003 - 2017, kterou vydala Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, přináší celkový přehled o činnosti 395 veřejných knihoven s cílem zachytit vývoj základních statistických ukazatelů, zaznamenat zásadní momenty knihovnictví, důležité projekty a počiny. 

Poměrně velký prostor je věnován zdařilým rekonstrukcím a obnovám interiéru knihoven. Fotografie uvnitř publikace mohou posloužit jako inspirace pro zřizovatele knihoven.

Publikace je kolektivním dílem ředitelů, metodiček a dalších odborných pracovníků knihoven ve Zlínském kraji.

V elektronické podobě je ke stažení ZDE, v tištěné podobě bude průběžně distribuována všem zřizovatelům knihoven našeho regionu a všem profesionálním knihovnám.