tel.: 572 551 250knihovna@knihovnabbb.cz

Královna Dagmar, česká "princezna"

datum akce 13.2.2023, před 1 měsícem | vytvořeno: 13.2.2023, před 1 měsícem v rubrice Aktuálně výstava o životě nejznámější české krajanky v Dánsku


Během měsíců únor - březen mohou zájemci o historii shlédnout v prostorách čítárny Knihovny BBB výstavu Královna Dagmar, česká princezna. V roce 2012 uplynulo 800 let od smrti první známé "krajanky" v Dánsku - princezny Markéty Drahomíry, dcery Přemysla I. Otakara a nevlastní sestry sv. Anežky České. Putovní výstavu připravilo Velvyslanectví ČR v Kodani, je doplněna texty o Přemyslovcích a Valdemarech, o historických faktech i legendách. Autorem grafické podoby je Ivan Prokop.

V roce 1205 připlula česká princezna Markéta Drahomíra do Dánska, aby se zde provdala za krále Valdemara II. Vítězného. Po sňatku přijala jméno Dagmar a žila na dánském královském dvoře ve městě Ribe v jihozápadním Jutsku. O jejím životě toho dnes bohužel mnoho nevíme. Jako jediná královna dánského středověku však dodnes žije v lidových baladách a legendách ze 14. a 15. století, které opěvují její dobrotu, šlechetnost a půvab. Dagmar žila v Ribe jen několik let. Zemřela mladá po porodu druhého syna. Podle dobových zápisů se jí osudným dnem stal 24. květen, na roku jejího úmrtí se však historici neshodují. Dánská strana uvádí rok 1212, česká 1213.

Dagmar je pohřbena v kostele Sv. Bendta ve městě Ringsted, vzdáleném asi 60 km jihozápadně od Kodaně. V hrobce je uložena společně s manželem a jeho pozdější ženou Berengarií Portugalskou.

https://www.mzv.cz/copenhagen/cz/novinky/x2013/vystava_kralovna_dagmar_ceska_princezna_2.html