tel.: 572 551 250knihovna@knihovnabbb.cz

Média a svět informací - fakticky a přehledně

datum akce 13.4.2022, před 12 měsíci | vytvořeno: 11.3.2022, před 1 rokem v rubrice Aktuálně Workshop

Důvěřuj, ale prověřuj – cyklus přednášek na téma MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST.

Workshop s lektorem Přemyslem Dandou.

Účastníci se během workshopu dozvědí, jak ověřovat informace na internetu a jak je zasazovat do kontextu. Projdeme mediální prostředí v České republice a ukážeme si pozitiva i rizika, která přináší internet. Cíle workshopu jsou kriticky přemýšlet nad obsahem, jak nenaletět různým manipulativním technikám či se naučit bezpečně chovat na internetu.

Přihlášky předem osobně, telefonicky 572 551 250 nebo na mail: urbankova@knihovnabbb.cz

Workshop v čítárně KBBB  13. 4. 2022 v 17 hodin je ZDARMA, kapacita omezena na 30 účastníků.

Tato akce je podpořena Nadací OSF.