tel.: 572 551 250knihovna@knihovnabbb.cz

Nejlepší čtenářská třída na Uherskohradišťsku

datum akce 1.4.2016, před 4 roky | vytvořeno: 8.4.2016, před 4 roky v rubrice Aktuálně byla vyhodnocena 1. dubna 2016 při Noci s Andersenem
I letos se v Březnu - měsíci čtenářů hledaly nejlepší čtenářské třídy všech krajů naší vlasti. Na Uherskohradišťsku se stala čtenářskou třídou 4.C ZŠ UNESCO s paní učitelkou Miloslavvou Ondráčkovou. Za odměnu jsme je pozvali na pohádkovou Noc s Andersenem, při níž byly vyhlášeny výsledky a děti získaly dort. Blahopřejeme!