tel.: 572 551 250knihovna@knihovnabbb.cz

Publikační činnost

Publikační činnost Spolku Přátel Literatury a Knihovny

Noc s Andersenem: 20 let

První Noc s Andersenem se uskutečnila v Uh. Hradišti již v roce 2000 jako čistě místní akce, Knihovna BBB tak slavila jubilejní 20. noc s ročním předstihem před ostatními knihovnami a školami. U této příležitosti byla vydána brožovaná kniha mapující historii Noci s Andersenem v Uherském Hradišti, která má však celorepublikový přesah, neboť u každého ročníku jsou zmíněny i nejzajímavější aktivity z českých a zahraničních knihoven. Knihu doplňují zdravice osobností českého kulturního milieu, např. A. Goldflama, P. Braunové, R. Fučíkové nebo J. Žáčka, nechybí ani krátká vzpomínka nejmladší účastnice vůbec první Noci s Andersenem. Publikaci doplňují barevné fotografie a nechybí ani obrázky všech dosud vydaných pohlednic k Noci s Andersenem.

Vydání první, SPOLEK PŘÁTEL LITERATURY A KNIHOVNY BEDŘICHA BENEŠE BUCHLOVANA V UHERSKÉM HRADIŠTI: Uherské Hradiště, 2019. 98 s. Brožovaná, celobarevná. Cena 150 Kč.

Lze objednat na e-mailové adrese: knihovna@knihovnabbb.cz. K ceně publikace bude připočteno poštovné. Faktura bude přiložena k zásilce.

Dagmar Vaďurová: Životy provoněné knihami : 19+1 příběh čtenářů z Uherského Hradiště a okolí

Soubor čtenářských biografií, zaznamenaných z ústního vyprávění. Kniha je různorodou paletou vypravěčů a jejich osudů, které se netýkají pouze literatury nebo knihovny, ale mají kulturní, společenský a také místopisný přesah až do poloviny minulého století nejenom v uherskohradišťském regionu. Dvě desítky vypravěčů pochází z rozdílných rodinných poměrů, liší se věkem, pohlavím i profesemi a jediné, co je spojuje, je osudové souznění se čtením.

Cena: 129 Kč


Zdeněk Pilát: Od Derfle k Sadům (kapitoly z dějin obce)

Knihy vyšla u příležitosti 760. výročí založení města Uh. Hradiště a 520. výročí od první písemné zmínky o obci Derfle, dnešní městské části. Osudy Derfle-Sadů v jejich šířce a bohatosti každodenního života se pokusil zachytit autor ve vůbec první monografii, která byla o Sadech napsána. Nechybí velké množství dobových fotografií, součástí knihy je i barevná fotografická příloha.

Cena: 199 Kč

Bedřich Beneš Buchlovan: Na Holém kopci

Spolek přátel literatury a knihovny (SPLK) novou knihou pro děti Na Holém kopci připomíná 130. výročí narození významné uherskohradišťské osobnosti Bedřicha Beneše Buchlovana.

Graficky velmi zdařilá knížečka obsahuje tři příběhy z našeho regionu, z nichž dva jsou situovány přímo do Uh. Hradiště. První příběh lovců mamutů se odehrává ve významné městské lokalitě Rochus, druhý příběh z doby bronzové je umístěn na Holý kopec a třetí vyprávění, líčící střet s Avary je zasazeno do Rybáren.

Kniha vyšla poprvé už v roce 1931 pod názvem Oživené kameny a střípky a snahou autora bylo „napnout trochu zvědavost a upoutat pozornost mladých čtenářů“. Aby byla srozumitelná i současné dětské generaci, příběhy převyprávěl přední regionální autor Jiří Jilík, nové jsou i ilustrace Kamily Brůčkové. Vydání knihy finančně podpořilo město Uh. Hradiště.

Knihu si můžete zakoupit v Knihovně BBB nebo v Městském informačním centru.

Cena: 99 Kč.

Pavel Hlavatý: Grafické listy ke 130. výročí narození Bedřicha Beneše Buchlovana a 140. výročí postavení synagogy

Soubor dvou grafických listů s náměty připomínající obě výročí. Grafický list lze zakoupit jednotlivě nebo jako komplet v ozdobné složce.

Cena: 400 Kč za soubor; 200 Kč za grafický list.

Jan Hubáček: Letiště v Uherském Hradišti-Mařaticích

Komplet (CD + brožurka) pojednává o málo známé historii vojenského polního letiště v Mařaticích. Brožurka popisuje pouze mařatické reálie, CD se zabývá vojenským letectvím komplexněji a v širších souvislostech.

Cena 80 Kč. Nová cena: 40 Kč.


Zdeněk Pilát: Modrá lucerna

Historie stejnojmenného kabaretu, který v Uh. Hradišti existoval ve 20. letech minulého století. Kniha obsahuje mj. i medailony zakladatelů, ukázky z autorské dílny, dobové fotografie a archiválie, a také čtyři barevné reprodukce Zdeňka TARGUSE Červinky.

Cena 120 Kč. Nová cena: 60 Kč.

Uherské Hradiště - zaniklá zákoutí

Soubor 6 grafických listů s náměty dnes již neexistujících domů. ulic či zákoutí v Uherském Hradišti. Vyšlo u příležitosti 750. výročí založení města.

Cena souboru je 180 Kč. Nová cena 100 Kč.

Jiří Bouda: Uherské Hradiště a okolí

Soubor grafických listů s náměty Uherského Hradiště a blízkého okolí.

Komplet je již rozebrán.

Alena a Vilém Jůzovi: Uherské Hradiště

Rozšířená reedice monografie o stavebním a uměleckém vývoji města s černobílou fotografickou přílohou.

Cena 168 Kč.

Jaroslav Melichárek: Hradištské návraty

Literární esence vztahu autora k rodnému městu. Kapitolky připomínající hradišťské čtvrti, budovy a zákoutí, umělce a jiné osobnosti spojuje především láskyplný tón vypravěče, oddaného městu.

Cena 75 Kč,  Nová cena: 40 Kč.

Bedřich Beneš Buchlovan: Já sběratel

Náklad 250 výtisků, z toho 100 s originální grafikou Miroslava Maliny. Vyznání BBB o sběratelství, lásce ke knize a k umění.

Cena 49 Kč, s grafikou 200 Kč. Nová cena 25 Kč, s grafikou 100,-

Bedřich Beneš Buchlovan: Ta hradišťská brána

Útlá knížka s podtitulem O umělcích, kteří tudy šli přivolává vzpomínky na malíře, spisovatele, hudebníky a jiné umělce, kteří pobývali v Uherském Hradišti a zachytili jeho obraz ve svých dílech.

Cena 80 Kč. Nová cena 50 Kč.