tel.: 572 551 250knihovna@knihovnabbb.cz

Publikační činnost

Publikační činnost Spolku Přátel Literatury a Knihovny

Noc s Andersenem: 20 let

První Noc s Andersenem se uskutečnila v Uh. Hradišti již v roce 2000 jako čistě místní akce, Knihovna BBB tak slavila jubilejní 20. noc s ročním předstihem před ostatními knihovnami a školami. U této příležitosti byla vydána brožovaná kniha mapující historii Noci s Andersenem v Uherském Hradišti, která má však celorepublikový přesah, neboť u každého ročníku jsou zmíněny i nejzajímavější aktivity z českých a zahraničních knihoven. Knihu doplňují zdravice osobností českého kulturního milieu, např. A. Goldflama, P. Braunové, R. Fučíkové nebo J. Žáčka, nechybí ani krátká vzpomínka nejmladší účastnice vůbec první Noci s Andersenem. Publikaci doplňují barevné fotografie a nechybí ani obrázky všech dosud vydaných pohlednic k Noci s Andersenem.

Vydání první, SPOLEK PŘÁTEL LITERATURY A KNIHOVNY BEDŘICHA BENEŠE BUCHLOVANA V UHERSKÉM HRADIŠTI: Uherské Hradiště, 2019. 98 s. Brožovaná, celobarevná. Cena 150 Kč.

Lze objednat na e-mailové adrese: knihovna@knihovnabbb.cz. K ceně publikace bude připočteno poštovné. Faktura bude přiložena k zásilce.

Dagmar Vaďurová: Životy provoněné knihami : 19+1 příběh čtenářů z Uherského Hradiště a okolí

Soubor čtenářských biografií, zaznamenaných z ústního vyprávění. Kniha je různorodou paletou vypravěčů a jejich osudů, které se netýkají pouze literatury nebo knihovny, ale mají kulturní, společenský a také místopisný přesah až do poloviny minulého století nejenom v uherskohradišťském regionu. Dvě desítky vypravěčů pochází z rozdílných rodinných poměrů, liší se věkem, pohlavím i profesemi a jediné, co je spojuje, je osudové souznění se čtením.

Cena: 129 Kč


Zdeněk Pilát: Od Derfle k Sadům (kapitoly z dějin obce)

Knihy vyšla u příležitosti 760. výročí založení města Uh. Hradiště a 520. výročí od první písemné zmínky o obci Derfle, dnešní městské části. Osudy Derfle-Sadů v jejich šířce a bohatosti každodenního života se pokusil zachytit autor ve vůbec první monografii, která byla o Sadech napsána. Nechybí velké množství dobových fotografií, součástí knihy je i barevná fotografická příloha.

Cena: 199 Kč

Bedřich Beneš Buchlovan: Na Holém kopci

Spolek přátel literatury a knihovny (SPLK) novou knihou pro děti Na Holém kopci připomíná 130. výročí narození významné uherskohradišťské osobnosti Bedřicha Beneše Buchlovana.

Graficky velmi zdařilá knížečka obsahuje tři příběhy z našeho regionu, z nichž dva jsou situovány přímo do Uh. Hradiště. První příběh lovců mamutů se odehrává ve významné městské lokalitě Rochus, druhý příběh z doby bronzové je umístěn na Holý kopec a třetí vyprávění, líčící střet s Avary je zasazeno do Rybáren.

Kniha vyšla poprvé už v roce 1931 pod názvem Oživené kameny a střípky a snahou autora bylo „napnout trochu zvědavost a upoutat pozornost mladých čtenářů“. Aby byla srozumitelná i současné dětské generaci, příběhy převyprávěl přední regionální autor Jiří Jilík, nové jsou i ilustrace Kamily Brůčkové. Vydání knihy finančně podpořilo město Uh. Hradiště.

Knihu si můžete zakoupit v Knihovně BBB nebo v Městském informačním centru.

Cena: 99 Kč.

Pavel Hlavatý: Grafické listy ke 130. výročí narození Bedřicha Beneše Buchlovana a 140. výročí postavení synagogy

Soubor dvou grafických listů s náměty připomínající obě výročí. Grafický list lze zakoupit jednotlivě nebo jako komplet v ozdobné složce.

Cena: 400 Kč za soubor; 200 Kč za grafický list.

Jan Hubáček: Letiště v Uherském Hradišti-Mařaticích

Komplet (CD + brožurka) pojednává o málo známé historii vojenského polního letiště v Mařaticích. Brožurka popisuje pouze mařatické reálie, CD se zabývá vojenským letectvím komplexněji a v širších souvislostech.

Cena 80 Kč. Nová cena: 40 Kč.


Zdeněk Pilát: Modrá lucerna

Historie stejnojmenného kabaretu, který v Uh. Hradišti existoval ve 20. letech minulého století. Kniha obsahuje mj. i medailony zakladatelů, ukázky z autorské dílny, dobové fotografie a archiválie, a také čtyři barevné reprodukce Zdeňka TARGUSE Červinky.

Cena 120 Kč. Nová cena: 60 Kč.

Uherské Hradiště - zaniklá zákoutí

Soubor 6 grafických listů s náměty dnes již neexistujících domů. ulic či zákoutí v Uherském Hradišti. Vyšlo u příležitosti 750. výročí založení města.

Cena souboru je 180 Kč. Nová cena 100 Kč.

Jiří Bouda: Uherské Hradiště a okolí

Soubor grafických listů s náměty Uherského Hradiště a blízkého okolí.

Komplet je již rozebrán.

Alena a Vilém Jůzovi: Uherské Hradiště

Rozšířená reedice monografie o stavebním a uměleckém vývoji města s černobílou fotografickou přílohou.

Cena 168 Kč.

Jaroslav Melichárek: Hradištské návraty

Literární esence vztahu autora k rodnému městu. Kapitolky připomínající hradišťské čtvrti, budovy a zákoutí, umělce a jiné osobnosti spojuje především láskyplný tón vypravěče, oddaného městu.

Cena 75 Kč,  Nová cena: 40 Kč.

Bedřich Beneš Buchlovan: Já sběratel

Náklad 250 výtisků, z toho 100 s originální grafikou Miroslava Maliny. Vyznání BBB o sběratelství, lásce ke knize a k umění.

Cena 49 Kč, s grafikou 200 Kč. Nová cena 25 Kč, s grafikou 100,-

Bedřich Beneš Buchlovan: Ta hradišťská brána

Útlá knížka s podtitulem O umělcích, kteří tudy šli přivolává vzpomínky na malíře, spisovatele, hudebníky a jiné umělce, kteří pobývali v Uherském Hradišti a zachytili jeho obraz ve svých dílech.

Cena 80 Kč. Nová cena 50 Kč.

Mohlo by vás zajímat
Na co se můžete těšit
Právě probíhající

Tipy na nákup

Napište nám, které tituly byste rádi uvítali v nabídce našich oddělení.

Zajímavé odkazy
Naši partneři