tel.: 572 551 250knihovna@knihovnabbb.cz

Rozvoz knih

Tato služba je určena imobilním občanům, lidem starším 80 let či dlouhodobě nemocným, kteří nemají nikoho, kdo by jim do knihovny zašel.

Knihovna BBB nabízí svým čtenářům NOVOU SLUŽBU - ROZVOZ KNIH.


Tato služba je určena imobilním občanům, lidem starším 80 let či dlouhodobě nemocným, kteří nemají nikoho, kdo by jim do knihovny zašel. Služba rozvoz knih je zdarma.


Podmínky poskytování této služby:

 • registrovaný čtenář knihovny

 • zaplacený registrační poplatek
 • žádné pohledávky vůči knihovně
 • bydliště na území města Uherské Hradiště


Zřízení služby:

Zájemci o tuto službu mohou kontaktovat knihovnu mailem urbankova@knihovnabbb.cz

telefonicky 572 551 250  či osobně a o zřízení služby požádat. Službu mohou za svého seniora zřídit i rodinní příslušníci.

S pověřeným pracovníkem knihovny si domluví termín první návštěvy, případně, o které tituly či o jaký okruh literatury má zájem.


Na službu není právní nárok, poskytování služby může být ukončeno, pokud uživatel nebude dodržovat pravidla poskytované služby.


Způsob fungování:

 • při zřizování služby pro konkrétního uživatele uvede čtenář svoje jméno a přímení, číslo telefonu, adresu, kam chce knihy dovézt

 • knihy si lze vybírat přes on-line katalog, který je umístěn na https://knihovnabbb.tritius.cz/ nebo s pomocí knihovnice, která čtenáři s výběrem knih poradí

 • vypůjčit si lze maximálně 10 knih, 5 časopisů, 5 CD s mluveným slovem/hudbou

 • rozvoz se uskutečňuje poslední úterý v měsíci mezi 13:00- 15:00 hod.

 • vypůjčené knihy lze prodloužit o 1 měsíc nebo je vrátit při dalším rozvozu

 • služba je bezplatná a kapacitně omezena

 • poskytování služby může být ukončeno, pokud čtenář opakovaně nebude přítomen v domluvený čas na uvedené adrese

 • z technických a provozních důvodů si knihovna vyhrazuje právo smluvený rozvoz ve výjimečných případech přesunout nebo zrušit


Pracovnice odpovědná za tuto službu:

Mgr. Barbora Urbánková, zastupuje Mgr. Markéta Větříšková

Mohlo by vás zajímat
Na co se můžete těšit
Právě probíhající

Tipy na nákup

Napište nám, které tituly byste rádi uvítali v nabídce našich oddělení.

Zajímavé odkazy
Naši partneři