tel.: 572 551 250knihovna@knihovnabbb.cz

Samoobslužné vracení knih

Čtenáři mohou využít SelfCheck k samoobslužnému půjčování a vracení.

SelfCheck je výpůjční zařízení, využívané v moderních knihovnách, které zpracovává položky s RFID čipy a čárovými kódy. Jedná se o systém pro samoobslužné půjčování a vracení absenčních knih. Registrovaného čtenáře identifikuje podle jeho čtenářské karty. Přístroj se ovládá pomocí dotykové obrazovky a pokud čtenáři nepotřebují radu knihovníka, mohou si proces vrácení či půjčení knih udělat sami.

Proces vypůjčení knihy přes SelfCheck

  • Registrovaný čtenář musí vyhledat dokument určený k absenčnímu vypůjčení – dokument z prezenčního fondu mu nebude zapůjčen.
  • Čtenář musí správně umístit svou identifikační kartu pod čtecí zařízení tak, aby se červený paprsek dotýkal čárového kódu.
  • Po úspěšném přihlášení čtenář umístí čárový kód, který se nachází na zadní straně každého dokumentu, pod čtecí zařízení tak, aby se opět dotýkal červeného paprsku.
  • Po načtení kódu daný dokument čtenář posune na dno deaktivátoru, je-li vše dobře provedeno, ozve se zvuk a objeví se zelený rámeček.
  • S každou další položkou je třeba, aby čtenář zopakovat krok, který je uveden výše, všechny požadované jednotky se průběžně zobrazují na monitoru.
  • Po provedení všech výpůjček čtenář stiskne tlačítko konec, a bude mu vytištěn paragon a systém již čtenáře sám automaticky odhlásí.

Čtenář je krok po kroku veden pokyny na dotykové obrazovce nebo případně manuálem umístěným v blízkosti tohoto přístroje, které ho navedou k vykonání správného vypůjčení knihovních jednotek.