tel.: 572 551 250knihovna@knihovnabbb.cz

Standardy pro veřejné knihovny a Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2021 - 2027

vytvořeno: 3.9.2020, před 3 roky v rubrice Aktuálně pro knihovny Aktualizovaná vydání standardů pro veřejné knihovny a nová Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2021 - 2027 s výhledem do roku 2030

Národní knihovna vydala aktualizovaná vydání standardů pro veřejné knihovny - Standard pro dobrou knihovnu a Služby knihoven knihovnám.

Tištěné vydání bude distribuováno prostřednictvím KBBB.

V elektronické podobě jsou standardy k dispozici zde:

  • Standard pro dobrou knihovnu - Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky
  • Služby knihoven knihovnám - Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven

Dne 17. 8. 2020 vláda schválila "Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2021–2027 s výhledem do roku 2030.