tel.: 572 551 250knihovna@knihovnabbb.cz

Statistické vykazování výkonu veřejných knihoven

vytvořeno: 14.12.2023, před 6 měsíci v rubrice Aktuálně pro knihovny Roční statistický výkaz za rok 2023, informace k vykazování a vše potřebné pro statistické sledování v roce 2024

Statistické výkaznictví v knihovnách patří podle zákona č. 89/1995 Sb., o statistickém výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů mezi zákonné povinnosti každého zřizovatele knihovny. Státní statistickou službu za oblast kultury včetně veřejných knihoven vykonává Národní informační a poradenské středisko pro kulturu NIPOS, státní příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR.

Pro splnění této povinnosti, vyplývající z § 9 a § 11 zákona č. 257/2001 Sb., musí knihovny do stanoveného termínu vyplnit a pověřené knihovně doručit Kult (MK) 12-01 Roční výkaz o knihovně. Sesbírané údaje pak KBBB, za svoje obsluhované knihovny, doplní do elektronické databáze NIPOS.

Veškeré informace ke statistice knihoven najdete také na stránce Informace pro knihovníky

V případě potřeby osobní či telefonickou konzultaci ke statistickému vykazování poskytne M. Doležalová nebo M. Petrů.

Co je nutné do daného termínu doručit regionálnímu oddělení KBBB

Roční výkaz o knihovně za rok 2023:

Doplňující údaje ke statistice za rok 2023:

Souhlas se zveřejněním statistických údajů za rok 2023: 

Tabulka pro sledování plnění standardu vzdělávání za rok 2023:

Pomůcky ke statistickému vyplňování

Knihovny, které nemají systém TRITIUS, budou čerpat údaje ze systému Clavius nebo z tištěného statistického deníku.

Pokud se statistický výstup ze systému TRITIUS nezobrazí, je potřeba, aby prohlížeč umožnil zobrazení tzv. "vyskakovacích" oken. Tlačítko "Změnit" se většinou zobrazí v liště prohlížeče v horní, případně dolní části obrazovky. Je potřeba stisknou tlačítko "Změnit" a vybrat volbu "Vždy povolit pro tuto adresu."

Statistický deník veřejné knihovny pro rok 2024

Statistický deník pro neprofesionální knihovny, které nepůjčují v systému Tritius - zjednodušená verze k tisku:

Statistický deník pro profesionální knihovny:

Formuláře k evidenci MVS a akcí knihovny v roce 2024

Mohlo by vás zajímat
Na co se můžete těšit
Právě probíhající

Tipy na nákup

Napište nám, které tituly byste rádi uvítali v nabídce našich oddělení.

Zajímavé odkazy
Naši partneři