tel.: 572 551 250knihovna@knihovnabbb.cz

Statistické vykazování výkonů veřejných knihoven za rok 2020

vytvořeno: 10.12.2020, před 3 roky v rubrice Aktuálně pro knihovny Roční statistický výkaz za rok 2020 a potřebné informace k vykazování

Statistické výkaznictví v knihovnách patří podle zákona č. 89/1995 Sb., o statistickém výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů mezi zákonné povinnosti každého zřizovatele knihovny. Státní statistickou službu za oblast kultury včetně veřejných knihoven vykonává Národní informační a poradenské středisko pro kulturu NIPOS, státní příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR.

Pro splnění této povinnosti, vyplývající z § 9 a § 11 zákona č. 257/2001 Sb., musí knihovny do stanoveného termínu vyplnit a pověřené knihovně doručit Kult (MK) 12 01 Roční výkaz o knihovně. Sesbírané údaje pak KBBB, za svoje obsluhované knihovny, dopní do elektronické databáze NIPOS.

Veškeré informace ke statistice knihoven najdete také na stránce Informace pro knihovníky


Co je potřeba do daného termínu doručit regionálnímu oddělení KBBB


Pomůcky ke statistickému vyplňování


Statistický deník pro neprofesionální knihovny a MVS formulář na rok 2021

Statistický deník nemusí vést knihovny, které používají výpůjční systém Clavius REKS. Je však nutné si vykazovat návštěvníky internetu, návštěvníky kulturních a vzdělávacích akcí a počet těchto akcí - tuto informaci v systému Clavius REKS nenajdeme.

Mohlo by vás zajímat
Na co se můžete těšit
Právě probíhající

Tipy na nákup

Napište nám, které tituly byste rádi uvítali v nabídce našich oddělení.

Zajímavé odkazy
Naši partneři