tel.: 572 551 250knihovna@knihovnabbb.cz

Vyhlášeny malé projekty SKIP Velká Morava na propagaci čtení a podporu čtenářství

vytvořeno: 15.3.2016, před 4 roky v rubrice Aktuálně pro knihovny Projekty jsou určeny pro veřejné knihovny do 1,0 úvazku, které jsou členy SKIP.

Cíl projektu:

V souladu s chystanou Koncepcí rozvoje knihoven v České republice na léta 2016 až 2020 podpořit zejména v menších knihovnách komunitní aktivity zaměřené na propagaci čtení a podporu čtenářství.

Podporovány budou projekty komunitního charakteru v souladu s jedním z cílů nové koncepce budovat knihovny jako otevřená vzdělávací, kulturní, komunitní a kreativní centra.

Maximální výše nákladů: do 4.000,-

Přijímání žádostí: do 30.6.2016

Podrobné informace a formulář ke stažení naleznete na stránkách regionálního SKIP Velká Morava.