tel.: 572 551 250knihovna@knihovnabbb.cz

Výtvarná soutěž Ex-libris 2016 začíná...

datum akce 1.3.2016, před 8 roky | vytvořeno: 2.3.2016, před 8 roky v rubrice Aktuálně k 700. výročí narození Karla IV. i na volné téma, přijímáme výtvarné návrhy zpracované volnou technikou

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti
vyhlašuje v Březnu-měsíci čtenářů výtvarnou soutěž pro děti, studenty, rodiče, prarodiče, učitele, výtvarníky... pro všechny milovníky knih
EX LIBRIS 2016, tentokrát k 700. výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV. anebo na na volné téma
Ex libris (z latiny-z knih) je ozdobný lístek se značkou a jménem, který si majitel knihy vlepuje do knihy na přídeští k označení vlastnictví

Do soutěže přijímáme výtvarné návrhy zpracované volnou technikou, vytvořené pro živou osobu (označené jménem) nebo pro knihovnu-oddělení pro děti, formát libovolný, nejvýše však velikost A4.
Zasláním příspěvku dávají dospělí autoři nebo děti a jejich zákonní zástupci souhlas ke zveřejnění a dalšímu publikování prací

Podepsané práce doručte: do oddělené pro děti Knihovny BBB, Velehradská 714, 686 01 Uherské Hradiště
Uzávěrka soutěže 30. dubna 2016
Výsledky soutěže vyhlásíme při festivalu Hradišťské sluníčko v červnu 2016

Mohlo by vás zajímat
Na co se můžete těšit
Právě probíhající

Tipy na nákup

Napište nám, které tituly byste rádi uvítali v nabídce našich oddělení.

Zajímavé odkazy
Naši partneři