tel.: 572 551 250knihovna@knihovnabbb.cz

Židovské zvyky

datum akce 18.3.2015, před 5 roky | vytvořeno: 1.3.2015, před 5 roky v rubrice Aktuálně Přednáška Mgr. Kateřiny Suchánkové

Ve středu 18.3.2015 v 17:00 hodin se v čítárně Knihovny BBB uskuteční přednáška Mgr. Kateřiny Suchánkové - Židovské zvyky

Projdeme židovským kalendářem a dozvíme se, co znamenají a jak se slaví svátky jako je Šabat, Roš hašana, Jom kipur, Sukot, Chanuka, Purim, Pesach a Šavuot.

Přednáška se uskuteční v rámci Židovského roku v Knihovně BBB.