tel.: 572 551 250knihovna@knihovnabbb.cz

Historie knihovny

Historie knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti.

 • 1848 Založen spolek Lípa slovanská, který vybudoval slovanskou knihovnu a čítárnu. Spolek i knihovna sídlily v hostinci U Černého medvěda a zanikly již r. 1849.
 • 1862 Založen Čtenářský spolek. Zpočátku měl 60 členů a sídlil v domě U Zeleného stromu.
 • 1867 Na půdě Čtenářského spolku vznikla Měšťanská beseda. Knihovna Měšťanské besedy patřila až do r. 1918 k největším spolkovým knihovnám ve městě a plnila i funkci veřejné knihovny.
 • 1900 Ustanovena knihovna Knihovní jednoty, další z knihoven sloužících veřejnosti
 • 1912-1914 Postupně otevřena Veřejná čítárna a knihovna, základ pozdější skutečně veřejné městské knihovny. Umístěna byla nejprve v soukromém domě v Nádražní ulici, později v městské Redutě. Knihy a časopisy se nakupovaly z příspěvků města, spolků i jednotlivců.
 • 1919 Po dočasném přerušení provozu v letech 1918-1919 je otevřena nová veřejná městská čítárna
 • 1921 Pravidelnou činnost zahájila Veřejná knihovna královského města Uh. Hradiště. Na její činnost přispívalo město částkou 10.000,- Kč ročně. Ke knihovně byl přičleněn fond knihovny Knihovní jednoty. Veřejná knihovna sídlila v prostorách staré radnice. Prvním knihovníkem se stal učitel František Čepelák.
 • 1922 Město zakoupilo knihovnu Měšťanské besedy a přičlenilo ji k veřejné knihovně, čímž bylo dovršeno soustředění největších spolkových knihoven v rámci Veřejné městské knihovny
 • 1923 Novou knihovnicí se stala učitelka průmyslové školy Anna Podhorná, která absolvovala knihovnický kurz zakončený zkouškou
 • 1927 Knihovníkem se stává Bedřich Beneš Buchlovan, učitel, literární a osvětový pracovník
 • 1931 Knihovna přestěhována do prvního patra městské Reduty
 • 1939-1945 V období 2. světové války bylo nuceně vyřazeno asi 2500 svazků, čímž knihovna přišla o 35% fondu. Bedřich Beneš Buchlovan dočasně opustil veřejnou knihovnu a pracoval jako knihovník v knihovně Slováckého muzea. Na místo knihovníka je dosazen František Vacula. Řada knih povinně vyřazovaných z veřejných knihoven byla zachráněna právě přesunem do knihovny Slováckého muzea.
 • 1945 Po osvobození nastupuje na post knihovníka veřejné knihovny opět Bedřich Beneš Buchlovan
 • 1946 Zřízeno samostatné dětské oddělení
 • 1951 Po dlouhotrvajícím upozorňování na nevyhovující a nedostačující stav dosavadních prostor byla veřejná knihovna přemístěna do přízemí opravené bývalé židovské synagogy.Vládním nařízením č. 46/51 Sb. byla zrušena knihovní rada a městská knihovna s čítárnou se stala Okresní lidovou knihovnou, pak Okresní knihovnou v Uh. Hradišti. Novou ředitelkou se stala Valerie Vignatiová.
 • 1952 Knihovna získala ocenění Vzorná lidová knihovna
 • 1953 Ředitelem knihovny se stal Jaromír Finda
 • 1955 Po necelých dvou letech střídá ve funkci J. Findu nový ředitel Josef Blaha
 • 1958 Novou ředitelkou se stala Věra Janíková (provdaná Volopichová)
 • 1960 Knihovna obhájila Štít ministerstva kultury a získala titul Vzorná okresní knihovna
 • 1966 Budovu bývalé synagogy zachvátil požár, který zničil první patro a střechu
 • 1968 Po rozsáhlé rekonstrukci se stala jediným uživatelem budovy knihovna, která dne 1. března znovu zahájila svou činnost
 • 1969 Za občanskou angažovanost v roce 1968 je k 31. 12. zbavena funkce ředitelka Věra Volopichová (v září roku 1970 odchází z knihovny úplně), na jiná pracovní místa jsou ze stejných důvodů přeřazeni Anna Mikulková a Miroslav Ressler.
 • 1970 Novou ředitelkou je ustanovena Libuše Kroulíková. Činnost zahájila první profesionální pobočka knihovny na novém sídlišti Mír (dnes Náměstí Republiky).
 • 1973 Proběhlo vyřazování knih, jejichž autoři byli komunistickým režimem zakázáni. Zapečetěný a přísně evidovaný soubor knih byl uskladněn na pobočce knihovny Morava.
 • 1974 Je otevřena další pobočka knihovny v Mařaticích
 • 1982 Otevírá se pobočka knihovny na sídlišti Štěpnice
 • 1984 Novou ředitelkou knihovny se stala Olga Marťanová
 • 1992 Dochází ke změně názvu knihovny na Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana
 • 1992 Začíná proces automatizace knihovny (jako první je automatizováno dětské oddělení)
 • 1997 Během povodní v červenci 1997 bylo zaplaveno přízemí budovy, poškozeno vybavení i fond. Došlo ke statickému narušení budovy, která z tohoto důvodu musela podstoupit rekonstrukci.
 • 1998 Budova synagogy byla kvůli rekonstrukci uzavřena, provoz knihovny byl rozptýlen do několika náhradních prostor ve městě
 • 1999 Po rekonstrukci interiérů, která zásadním způsobem změnila vnitřní dispozice budovy, byla 8. listopadu Knihovna BBB opět otevřena pro veřejnost. Ve stejném roce byla otevřena další profesionální pobočka knihovny v Jarošově.
 • 2000 V knihovně proběhla historicky první Noc s Andersenem
 • 2002 Dokončena nová fasáda budovy, nesoucí původní barvu a částečně obnovené ozdobné prvky
 • 2003 Po ukončení činnosti okresních úřadů se stává zřizovatelem knihovny Město Uherské Hradiště (od 1. ledna)
 • 2004 Bezprecedentní rehabilitace architektonického pojetí synagogy byla završena obnovou kupole
 • 2006 Ředitelem knihovny se stal Radovan Jančář
 • 2007 Knihovna otevírá pátou profesionální pobočku v areálu VŠ
 • 2008 Je ukončena činnost pobočky Morava na Náměstí republiky
 • 2008 V rámci 160. výročí veřejného knihovnictví otevírá knihovna stálou expozici Bedřich Beneš Buchlovan - Bibliofilie a umělecké vazby
 • 2010 Dne 1. února je slavnostně zahájen provoz pobočky v Mařaticích v nově zrekonstruovaných prostorách (čp. 60)
 • 2012 Knihovna BBB se stala vítězem soutěže Městská knihovna roku 2012 a absolutním vítězem a nositelem titulu Kamarádka knihovna 2012 (celorepubliková soutěž dětských oddělení)
 • 2013 Mirka Čápová a Hana Hanáčková obdržely v Dánsku prestižní zahraniční Cenu Hanse Christiana Andersena za organizaci a propagaci Noci s Andersenem
 • 2017 Otevření nového depozitu knihovny v Mařaticích
 • 2021 Knihovna BBB získala 3. místo v soutěží Městská knihovna roku 2021