tel.: 572 551 250knihovna@knihovnabbb.cz

Dokumenty ke stažení a legislativa

Zde si můžete stáhnout důležité dokumenty

Nákup a zpracování knih

Dokumenty ke stažení, formuláře


Standard pro dobrý knihovní fond
Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu doplňování a aktualizace knihovního fondu pro knihovny zřizované a/nebo provozované obcemi na území České republiky. Standard je doporučením pro veřejné knihovny působící v obcích do 40 000 obyvatel. Vymezuje základní parametry pro budování knihovních fondů z hlediska jejich objemu, obsahu i finančního zajištění. Poskytuje návod k provádění průběžné, pravidelné i mimořádné aktualizace knihovního fondu.

Služby knihoven knihovnám
Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven.

Standard pro dobrou knihovnu
Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky.

Rovný přístup - Standard Handicap Friendly
Metodická příručka pro práci knihoven s uživateli s postižením.

Rovný přístup - Knihovna přátelská seniorům
Metodická příručka pro práci knihoven se seniory.

Legislativa