tel.: 572 551 250knihovna@knihovnabbb.cz

Dokumenty ke stažení a legislativa

Zde si můžete stáhnout důležité dokumenty

Nákup a zpracování knih

Dokumenty ke stažení, formuláře


Standard pro dobrý knihovní fond
Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu doplňování a aktualizace knihovního fondu pro knihovny zřizované a/nebo provozované obcemi na území České republiky. Standard je doporučením pro veřejné knihovny působící v obcích do 40 000 obyvatel. Vymezuje základní parametry pro budování knihovních fondů z hlediska jejich objemu, obsahu i finančního zajištění. Poskytuje návod k provádění průběžné, pravidelné i mimořádné aktualizace knihovního fondu.

Služby knihoven knihovnám
Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven.

Standard pro dobrou knihovnu
Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky.

Rovný přístup - Standard Handicap Friendly
Metodická příručka pro práci knihoven s uživateli s postižením.

Rovný přístup - Knihovna přátelská seniorům
Metodická příručka pro práci knihoven se seniory.

Legislativa

Mohlo by vás zajímat
Na co se můžete těšit
Právě probíhající

Tipy na nákup

Napište nám, které tituly byste rádi uvítali v nabídce našich oddělení.

Zajímavé odkazy
Naši partneři