tel.: 572 551 250knihovna@knihovnabbb.cz

Noc s Andersenem 2018

Fotky z akce

Noc s Andersenem, světově známá akce, kdy děti traví večer a noc v knihovně, škole, školce a v dalších nejen školních organizacích. Letos byly nabízeny témata O pejskovi a kočičce a Rychlé šípy. Každá organizace si mohla vybrat téma a připravit večer plný her, soutěží, tvoření atd. Knihovna Kasárna se také zapojila do akce a připravila pro děti večerní program. Na různých stanovištích děti plnily úkoly: malovaly chudou noční košilku (aby už nebyla chudá), skládaly puzzle, vařily dort, zašívaly pejskovi roztržené kalhoty, nebo luštily hlavolamy, poznávaly větvičky a šišky jehličnatých stromů, vyzkoušely si Morseovu abecedu a buzolu. Na závěr večerního programu jsme si s dětmi povykládali o knížce Josefa Čapka (Povídání o pejskovi a kočičce) a stihli jsme si zahrát i zajímavou hru. Dětem se líbilo, tak příští rok už s přespáním!