tel.: 572 551 250knihovna@knihovnabbb.cz

Oddělení regionálních služeb

Výčet služeb poskytovaných Knihovnou BBB v rámci výkonu regionálních funkcí

Regionální služby

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi. Regionální funkce, poskytované podle § 2 písm. h) zákona 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zíkon), vycházejí z účelné dělby práce a koordinace odborných činností knihoven. Zahrnují níže uvedené služby, které poskytujeme všem knihovnám uherskohradišťského regionu řádně zaevidovaným na Ministerstvu kultury ČR a které mají s Knihovnou Bedřicha Beneše Buchlovana podepsanou smlouvu o poskytování služeb. Tyto služby jsou pro knihovny bezplatné, neboť náklady na jejich zajištění pověřenou knihovnou jsou hrazeny z finančních prostředků Zlínského kraje.

Služby poskytované v rámci výkonu regionálních funkcí:

1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory

 • průběžné poskytování konzultací a rad knihovníkům a zřizovatelům knihoven
 • sledování legislativních změn v oboru
 • pomoc při zavádění výpočetní techniky 
 • zpracování projektů pro grantové programy 
 • zpracování plánů, koncepcí a rozborů knihovnictví v regionu

2. Statistika knihovnických činností

 • pomoc při zpracování statistických výkazů
 • sběr dat, kontrola a součet dat, předání dat, analýza dat

3. Vzdělávání knihovníků, semináře, porady

 • odborné semináře na vybraná odborná témata
 • školení
 • exkurze do knihoven
 • koordinační porady
 • náslechy besed a informačních lekcí

4. Tvorba výměnných knihovních fondů a distribuce

 • nákup a zpracování knih do výměnného fondu
 • tvorba souborů knih
 • rozvoz souborů knih výměnného fondu

Knihy výměnného fondu můžete vyhledávat v ON-LINE katalogu naší knihovny, knihy výměnného fondu mají signaturu VF.

Výměnný fond je umístěn na pobočce KBBB v Mařaticích, ul. 1. máje 60, 686 05  Uherské Hradiště.

Výpůjční doba VF.

Pravidla pro půjčování souborů výměnného fondu jsou obsažena

ve "Výpůjčním řádu výměnného fondu". 

5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů

 • pomoc při fyzické revizi - podle knihovního zákona je revize knihovního fondu nutná jednou za pět let
 • pomoc při obsahové prověrce KF, aktualizaci a zpracování protokolu o výsledku revize

6. Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce a jejich distribuce

 • pokud obec uvolní knihovně finanční prostředky na nákup knih, provádíme nákup a zpracování knih podle platných standardů – knihy, které předáme jsou pak připraveny k okamžitému půjčování
 • Příloha 1 ke smlouvě o poskytování regionálních knihovnických služeb - viz odkaz Dokumenty ke stažení http://www.knihovnabbb.cz/legislativa

7. Servis výpočetní techniky

 • zahrnuje především údržbu, nastavení popřípadě upgrade knihovního systému Clavius od firmy LANius s.r.o.
 • zahrnuje poradenství a servisní podporu knihovního systému Tritius REKS od firmy  Tritius Solutions a.s.

Kontakty

Odpovědný pracovník: Bc. Markéta Petrů
Aktuální dění, informace, zajímavosti a střípky z knihoven našeho regionu najdete na  Facebooku.


Web pro malé knihovny

Všechny potřebné informace najdete na stránkách www.webknihovny.cz nebo webovky.knihovna.cz

Příručka: Tvorba a správa webových stránek malých knihoven ve Zlínském kraji.


Měření spokojenosti uživatelů knihovny

Veřejná knihovna musí zjišťovat, jaké jsou potřeby veřejnosti, aby byla schopna poskytovat služby, které je uspokojují. Zjišťování je nutno provádět v pravidelných intervalech, nejlépe každých pět let, protože se potřeby a očekávání mění. Spokojenost uživatelů se zjišťuje pomocí standardizovaného dotazníku (ankety).

Další menu této stránky
Mohlo by vás zajímat
Na co se můžete těšit
Právě probíhající

Tipy na nákup

Napište nám, které tituly byste rádi uvítali v nabídce našich oddělení.

Zajímavé odkazy
Naši partneři