tel.: 572 551 250knihovna@knihovnabbb.cz

Přečti Hradiště / EU - soutěž pro 4. a 5. třídy

tentokrát čteme šikmé věže s výškami 47.500 a 56.670 cm

Zapojte se se svou třídou do čtenářské soutěže!

Zadání je jednoduché - pokuste se přečíst za 7 měsíců 47 500 či 56 670 stran - nebo se jim přiblížit

Startujeme 1. října!

A JAK SE DO KLÁNÍ ZAPOJIT?

  • Zaregistruj svou třídu (škola, třída, počet žáků, učitel) na emailové adrese detske@knihovnabbb.cz
  • Obratem ti zašleme ARCH, který si vytiskneš a do něhož si bude tvá třída zapisovat přečtené knihy s počtem stránek (poslední strana = poslední číslovaná stránka)
  • Arch odevzdej v knihovně do 15. května 2023
  • Třída, které se podaří přečíst nejvíce stran, či třída, která se nejvíce přiblíží výšce jedné z věží se může těšit na odměnu
  • Vyhlášení proběhne v měsíci červnu při Hradišťském sluníčku

Soutěž je pořádána ve spolupráci s Eurocentrem Zlín

Ilustrace použita z publikace: Hradišťská hledačka