tel.: 572 551 250knihovna@knihovnabbb.cz

S knížkou do života - Bookstart

Bookstart, v českém prostředí projekt S knížkou do života, je mezinárodní iniciativa sloužící k podpoře čtenářství. Jako taková je realizována již ve 20 zemích napříč kontinenty.


Sdružení knihovníků a informačních pracovníků ČR je do projektu zapojeno od roku 2017 a právě díky němu se v březnu 2018 připojilo k projektu 120 knihoven a i u nás tak prvních 10 000 novorozenců a jejich rodičů dostalo s knižním dárkem i návod, jak

zlepšovat verbální komunikaci dětí a vést je ke čtenářství.


Cíle projektu:

  • podpořit rozvoj verbálních schopností dětí i jejich imaginace a zlepšit vztah ke knize a čtení

  • dovést rodiče k pochopení významu čtenářských dovedností pro intelektuální i citový rozvoj dítěte i pro jeho budoucnost

  • poradit jim, jak to dělat správně a nabídnout jim podpůrné služby knihoven

  • orientovat rodiče v nabídce kvalitní literatury pro děti

  • inovovat a rozšířit služby knihoven pro nejmladší děti a pro rodiny

  • budovat novou čtenářskou komunitu

  • a podílet se tak na rozvoji intelektuálního potenciálu společnosti


Účast každé knihovny začíná předáním dárkové knižní sady rodičům novorozence při slavnostní příležitosti - vítání občánků. Sada obsahuje leporelko lidových říkadel a písniček a audioknihu, pro rodiče pak stručný návod jak a co dítěti číst a seznam doporučené současné literatury pro děti do 3 let. Dále v balíčku naleznete informace o službách knihovny a poukaz pro registraci dítěte zdarma do jeho 6 let.

"Cílem projektu je probudit v dětech zájem o knihy a čtení. Chceme, aby rodiče pochopili význam knih pro rozvoj dítěte a jeho budoucnost. Vždyť jednou z nejdůležitějších věcí, jež můžeme udělat pro své děti od nejútlejšího věku, je věnovat jim svůj čas a strávit jej společně nad knihou."


AKTIVITY zaměřené na rodiče a jejich malé děti

(Pořádané v rámci projektu S knížkou do života)


Oddělení pro děti: Den otevřených dveří - dvakrát do roka - výstavka knih pro děti a o dětech, nabídka cizojazyčných knih, leporel i audioknih a seznamy literatury vhodné pro ty úplně nejmenší.

Pobočka Mařatice: Knížka je můj kamarád - 1 do měsíce - vždy poslední středu v měsíci v 10 hodin.

"Přečteme si pohádku a potom vyjdeme z přečteného a vyrobíme si nějakou drobnost, pohrajeme si nebo si zacvičíme a budeme při tom napodobovat hrdiny příběhu."


Pobočka Kasárna: Klubík a Tvořivé dílničky - každé 3. úterý v měsíci.

Zároveň zveme také na Čtené večerníčky u knihovny pořádané vždy předposlední týden v červnu,

v říjnu na Lampionové setkání broučků na Masarykově náměstí

a v listopadu na předadventní Den pro dětskou knihu.

Mohlo by vás zajímat
Na co se můžete těšit
Právě probíhající

Tipy na nákup

Napište nám, které tituly byste rádi uvítali v nabídce našich oddělení.

Zajímavé odkazy
Naši partneři