tel.: 572 551 250knihovna@knihovnabbb.cz

Statistické vykazování výkonu veřejných knihoven

vytvořeno: 19.12.2022, před 2 roky v rubrice Aktuálně pro knihovny Roční statistický výkaz za rok 2022 a potřebné informace k vykazování za rok 2022

Statistické výkaznictví v knihovnách patří podle zákona č. 89/1995 Sb., o statistickém výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů mezi zákonné povinnosti každého zřizovatele knihovny. Státní statistickou službu za oblast kultury včetně veřejných knihoven vykonává Národní informační a poradenské středisko pro kulturu NIPOS, státní příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR.

Pro splnění této povinnosti, vyplývající z § 9 a § 11 zákona č. 257/2001 Sb., musí knihovny do stanoveného termínu vyplnit a pověřené knihovně doručit Kult (MK) 12-01 Roční výkaz o knihovně. Sesbírané údaje pak KBBB, za svoje obsluhované knihovny, doplní do elektronické databáze NIPOS.

Veškeré informace ke statistice knihoven najdete také na stránce Informace pro knihovníky


Co je potřeba do daného termínu doručit regionálnímu oddělení KBBB

Pomůcky ke statistickému vyplňování

Knihovny, které nemají systém TRITIUS, budou čerpat údaje ze systému Clavius nebo z tištěného statistického deníku

Pokud se statistický výstup ze systému TRITIUS nezobrazí, je potřeba, aby prohlížeč umožnil zobrazení tzv. "vyskakovacích" oken. Tlačítko "Změnit" se většinou zobrazí v liště prohlížeče v horní, případně dolní části obrazovky. Je potřeba stisknou tlačítko "Změnit" a vybrat volbu "Vždy povolit pro tuto adresu."

Statistický deník knihovny a MVS formulář na rok 2022

Statistický deník nemusí vést knihovny, které používají výpůjční systém Tritius REKS. Je však nutné si vykazovat návštěvníky internetu, návštěvníky kulturních a vzdělávacích akcí a počet těchto akcí.

Mohlo by vás zajímat
Na co se můžete těšit
Právě probíhající

Tipy na nákup

Napište nám, které tituly byste rádi uvítali v nabídce našich oddělení.

Zajímavé odkazy
Naši partneři