tel.: 572 551 250knihovna@knihovnabbb.cz

Vyhlášeno dotační řízení Ministerstva kultury pro rok 2018

vytvořeno: 3.10.2017, před 7 roky v rubrice Aktuálně pro knihovny Dotační programy MK ČR VISK a K21

Ministerstvo kultury - odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2018 na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a pro spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, pro podprogram VISK 3 a Knihovnu 21. století.


Knihovnám doporučujeme žádat o grant z programů:

  • VISK 3 - informační centra knihoven
  • Knihovna 21. století - podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost


Uzávěrka: 10. prosince 2017!

Ke stažení:

Mohlo by vás zajímat
Na co se můžete těšit
Právě probíhající

Tipy na nákup

Napište nám, které tituly byste rádi uvítali v nabídce našich oddělení.

Zajímavé odkazy
Naši partneři