tel.: 572 551 250knihovna@knihovnabbb.cz

Aktuálně

Březen měsíc čtenářů

01.03.2016 / před 3 roky

Akce KBBB v březnu 2016.

1. z cyklu přednášek s Katarínou Škvařilovou o vlivu ročního období na naše zdraví

Knihovnický taneční vínek

05.03.2016 / před 3 roky

Knihovnický taneční vínek aneb večírek pro přátele knihovny a literatury.

Tři muži bez člunu

03.03.2016 / před 3 roky

Příběhy z cest po horách východní Evropy

Řeč hudby a hudba slov mezi policemi knih

Odpoledne společenských her v knihovně.

Cestopisná přednáška Roberta Baziky.

Změny v čítárně

Cyklus ozdravných hlasových technik s Milanem a Soňou Vidličkovými

Drobné drátované dekorace pro váš domov