tel.: 572 551 250knihovna@knihovnabbb.cz

Statistické vykazování výkonů veřejných knihoven za rok 2019

vytvořeno: 9.12.2019, před 4 měsíci v rubrice Aktuálně pro knihovny Roční statistický výkaz za rok 2019 a potřebné informace k vykazování

Statistické výkaznictví v knihovnách patří podle zákona č. 89/1995 Sb., o statistickém výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů mezi zákonné povinnosti každého zřizovatele knihovny. Státní statistickou službu za oblast kultury včetně veřejných knihoven vykonává Národní informační a poradenské středisko pro kulturu NIPOS, státní příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR.

Pro splnění této povinnosti, vyplývající z § 9 a § 11 zákona č. 257/2001 Sb., musí knihovny do stanoveného termínu vyplnit a pověřené knihovně doručit Kult (MK) 12 01 Roční výkaz o knihovně. Sesbírané údaje pak KBBB, za svoje obsluhované knihovny, dopní do elektronické databáze NIPOS.


Co je potřeba do daného termínu doručit regionálnímu oddělení KBBB


Pomůcky ke statistickému vyplňování

Ostatní informace ke statistice jsou k dispozici na webové stránce Informace pro knihovníky


Co je potřeba pro vykazování a sledování statistických ukazatelů v roce 2020

Deník pro neprofesionální knihovny (nemusí vést knihovny, které půjčují přes Clavius REKS)

Mohlo by vás zajímat
Na co se můžete těšit
Právě probíhající

Tipy na nákup

Napište nám, které tituly byste rádi uvítali v nabídce našich oddělení.

Zajímavé odkazy
Naši partneři