tel.: 572 551 250knihovna@knihovnabbb.cz

Aktuálně

Tři muži bez člunu

03.03.2016 / před 4 roky

Příběhy z cest po horách východní Evropy

Řeč hudby a hudba slov mezi policemi knih

Odpoledne společenských her v knihovně.

Cestopisná přednáška Roberta Baziky.

Změny v čítárně

Cyklus ozdravných hlasových technik s Milanem a Soňou Vidličkovými

Drobné drátované dekorace pro váš domov

předvánoční tvoření s dětmi v knihovně

Beseda se spisovatelem Josefem Holcmanem

19.01.2016 / před 4 roky

Knihovna BBB přeje svým čtenářům a příznivcům krásné a pohodové vánoční svátky a šťastný nový rok 2016!