tel.: 572 551 250knihovna@knihovnabbb.cz

Aktuálně

tentokrát po třiadvacáté a konečně tradičně

Kampaň Čas pro přírodu

KBBB v Uherském Hradišti stojí za Ukrajinou/За Україною стоїть KBBB в Угерському Градішті

Noc s Andersenem

01.04.2022 / před 8 měsíci

Již po třiadvacáté pořádáme pohádkové nocování!

Workshop nejen pro seniory.

ŠTĚPNICE: Chceme dětem číst

13.04.2022 / před 8 měsíci

Hravá odpoledne v pobočce KBBB Štěpnice

Workshop

Knihovny Ukrajině

10.03.2022 / před 9 měsíci

sdílená platforma materiálů pro práci s ukrajinskými dětmi

Benefiční koncert na pomoc Ukrajině!

04.03.2022 / před 9 měsíci

pátek, 4. března v 16:00 na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti

Ex-libris 2022

01.03.2022 / před 9 měsíci

výtvárná soutěž nejen pro děti