tel.: 572 551 250knihovna@knihovnabbb.cz

Anketa v neprofesionálních knihovnách regionu - "Spokojenost uživatelů se službami knihovny"

vytvořeno: 5.10.2020, před 3 roky v rubrice Aktuálně pro knihovny Aby mohla veřejná knihovna poskytovat služby, které uspokojí potřeby celé komunity, musí zjišťovat rozsah těchto potřeb.

Součástí standardu služeb poskytovaných knihovnou, který vychází z Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR z roku 2019, je pravidelné zjišťování spokojenosti klientů se službami knihovny. Spokojenost uživatelů má být zjišťována každých 5 let pomocí standardizovaného dotazníku (ankety).

Cílem měření je poskytnout zřizovatelům i knihovníkům spolehlivé údaje o tom, jak uživatelé posuzují knihovnické služby.

Protože malé knihovny nemají personální kapacity k vytvoření a vyhodnocení ankety, chceme jim poskytnut metodickou pomoc s uskutečněním průzkumu. Stejná anketa proběhne ve většině knihoven Zlínského kraje.

Cílem ankety bude zjistit, do jaké míry jsou uživatelé knihoven se službami své knihovny spokojeni. Dílčím cílem je získání podnětů od občanů ke zlepšení služeb knihovny.

Po termínu ukončení sběru dat anketu vyhodnotíme za jednotlivé knihovny a seznámíme zřizovatele i knihovny s výsledky průzkumu. 

Termín sběru dat: 12. 10. – 31. 12. 2020

Vzhledem k situaci tohoto roku bude termín sběru dat v knihovnách ponechán až do 30. 9. 2021. Anketa bude vyhodnocena až v průběhu října roku 2021.

Odkaz na webový dotazník

https://forms.gle/WzR5Cw2xwtvrTjsk9


Dotazník k tisku, metodika a pokyny pro knihovníky

Podklady k propagaci

Mohlo by vás zajímat
Na co se můžete těšit
Právě probíhající

Tipy na nákup

Napište nám, které tituly byste rádi uvítali v nabídce našich oddělení.

Zajímavé odkazy
Naši partneři