tel.: 572 551 250knihovna@knihovnabbb.cz

Knihovnická problematika obecně

Knihovnická problematika obecně - odkazy

Knihovny a instituce

Národní knihovna České republiky - https://www.nkp.cz/

IPK informace pro knihovníky - https://ipk.nkp.cz/homepage-ipk
Odborné činnost a poradenství, vzdělávání, legislativní materiály, doporučení, adresáře, grantové programy a další.

Moravská zemská knihovna v Brně - http://www.mzk.cz/
Ústřední knihovna Jihomoravského kraje, garant a koordinátor plnění regionálních funkcí knihoven v kraji.

Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín - https://www.kfbz.cz/

SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků) - http://www.skipcr.cz/
Dobrovolná profesní a stavovská organizace knihovníků a informačních pracovníků, která má charakter občanského sdružení.

NIPOS - Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - https://www.nipos.cz/


Knihovní systém

LANius - Automatizovaný knihovní systém Clavius

Tritius Solutions a.s. - Automatizovaný knihovní systém Tritius a Tritius REKS 


Knihovnické weby a portály

ADR - Centrální adresář knihoven a informačních institucí v ČR

Centrální portál knihoven - Knihovny.cz
Portál o českých knihovnách, jejich fondech, informačních zdrojích a poskytovaných službách, seznam dalších existujících portálů a odkazů.

Knihovna.cz - http://www.knihovna.cz/
Knihovna.cz je rozcestníkem na webové projekty pro knihovny. Cílem je inspirovat, propojovat a vzdělávat lidi pohybující se kolem knihoven a pomáhat vytvářet prostředí nakloněné inovacím v knihovních službách.

Rozcestník Koncepce rozvoje knihoven - https://koncepce.knihovna.cz/
Užitečné nástroje a zdroje pro knihovníky. Web je místem, které pomůže sdílet a předávat zkušenosti.

Knihovnické elektronické konference - přehled všech diskusních konferencí
Zde najdete i postup, jak se do konferencí přihlásit. Doporučejem přihlásit se minimálně do konference SKIP a do konference ANDERSEN.


Periodika pro knihovnickou odbornou veřejnost

Čtenář – http://ctenar.svkkl.cz/
Měsíčník pro knihovny.

Ikaros – http://www.ikaros.cz/
Elektronický časopis o informační společnosti.

Bulletin SKIP - https://bulletinskip.skipcr.cz/
Bulletin SKIP vydává Svaz knihovníků a informačních pracovníků jako svůj spolkový časopis.

DUHAhttps://duha.mzk.cz/
Informace o knihách a knihovnách z Moravy. Přinášet kvalitní, podnětné a inspirativní příspěvky z teorie i praxe knihovnictví se zaměřením na knihovny na Moravě.

Knihovnicko - informační zpravodaj U nás - https://Zpravodaj-U-nas.aspx

Mohlo by vás zajímat
Na co se můžete těšit
Právě probíhající

Tipy na nákup

Napište nám, které tituly byste rádi uvítali v nabídce našich oddělení.

Zajímavé odkazy
Naši partneři